KUNST OG KIRKER

Den 12.- 14. november 2021 – Slagelse Provsti

KUNST OG KIRKER i Slagelse Provsti

Slagelse Provsti og Slagelse Turistforening vil hermed takke nedennævnte sponsorer samt alle frivillige for deres medvirken i dette spændende projekt. Projektet “Kunst og Kirker” ville ikke kunne gennemføres uden denne uvurderlige støtte.

OM KUNST OG KIRKER

OM KUNST OG KIRKER

Udstillingen Kunst og Kirker som i 2021 præsenteres for fjerde gang, fort-sætter igen i et samarbejdede mellem Slagelse provsti og foreningen Kunst og Kirker.

Desværre måtte udstillingen Kunst og Kirker i 2020 aflyses grundet Coronaepidemien tre dage før åbningsceremonien og udstillingen skulle gennemføres. Vi håber selvfølgelig på, at udstillingen i 2021 kan gennemføres som planlagt med mang besøgende gæster i de deltagende kirker.

Udstillingen i 2021 gennemføres i perioden 12. – 14. november startende med en åbningsceremoni i Sct. Mikkels Kirke 12. november 2021 i tidsrummet 16.30 – 18. 00. Selve stillingen i de 15 deltagende kirker gennemføres lørdag og sønd 13. – 14. november 2021 begge dage i tids-rummet 10.00 – 16.00. Der vil begge dage være gratis adgang i kirkerne for gæster.

Åbningscemoni vil blive gennemført i Sct. ikkels Kirke 12. november 2021 i tidsrummet 16.00 – 18.00. Der er gratis adgang for gæster.

Åbningsceremonien vil omfatte tre taler (Formanden for foreningen Kunst og Kirker Per Thuesen, Kultur- Kirkeminister Joy Mogensen og provst Ulla Thorbjørn Hansen) amt et musikalsk indslag ved den lokale sanger Antonia Barisic fra Skælskør med musikere.

De 30 deltagende kunstnere i udstillingen vil ligeledes være til stede i Sct. Mikkels Kirke under åbningsceremonien hver medbringende et kunstværk, således at besøgende gæster her kan få et førstehånds indtryk af den fremviste kunst i deltagende kirker, og måske på denne baggrund planlægge deres besøg i kirkerne hen over weekenden. 

Foreningen Kunst og Kirker har igen i år valgt udelukkende at invitere danske professionelle billede- og skulpturkunstnere. Det er meget glædeligt, at 26 ud af 30 kunstnere, som skulle udstille i 2020, har valgt af deltage igen i 2021. Foreningen Kunst og Kirker har derfor inviteret fire nye kunstnere (en billede- og tre skulpturkunstnere) til udstillingen.

Samtlige deltagende kunstnere og frivillige menighedsrådsmedlemmer fra de deltagende kirker vil være til stede i kirkerne under hele udstillingen, således at man kan samtale med den enkelte kunstner om pågældendes kunst som udstilles og menighedsrådsmedlemmerne om kirkens historie og lokalsamfundets tilknytning til kirken.

Den udstillede kunst vil være til salg efter aftale med hver enkelt kunstner.

Vi håber på, at udstillingen i 2021 bliver mindst lige så stor succes som i 2019, hvor flere end 6000 gæster besøgte udstillingen. 

Vel mødt og god fornøjelse.

Med venlig hilsen arbejdsgruppen ”Kunst og Kirker”.

Michael Olsen
Bestyrelsesmedlem
Kunst og Kirker

Branka Lugonja
Bestyrelsesmedlem
Kunst og Kirker

Ulla Thorbjørn Hansen
Provst, Slagelse Provsti
www.slagelseprovsti.dk

Estrid Maria Eriksen
Næstformand
Kunst og Kirker

Per Thuesen
Formand for Kunst og Kirker
Mail: thuesport@gmail.com