fbpx
SCT. MIKKELS KIRKESKT.POVLS KIRKEVEMMELEV KIRKE TÅRNBORG KIRKE BOESLUNDE KIRKESØNDERUP KIRKE HØVE VALGMENIGHEDSKIRKEGUDUM KIRKESØRBYMAGLE KIRKEKIRKERUP KIRKE – SLOTS BJERGBY KIRKE – SCT. PEDERS KIRKEHELLIGÅNDSKIRKENSKØRPINGE KIRKESORTERUP KIRKE – KIRKE STILLINGE KIRKE

BEMÆRK – PGA SYGDOM – NY BILLEDKUNSTNER I SLOTS BJERGBY KIRKE

SCT. MIKKELS KIRKE

SCT. MIKKELS KIRKE

OFFICIEL ÅBNING

Fredag den 11.november 2022 kl. 16.30 i Sct. Mikkels Kirke, Rosengade 4 A, 4200 Slagelse.

Åbningstalere:

Formand for foreningen Kunst og Kirker Per Thuesen.
Borgmester Knud Vincents.
Biskop Ulla Thorbjørn Hansen.

Alle er velkomne

Sct. Mikkels Kirke er opført i tysk gotisk stil og er dateret til år 1333. Det store kirkerum måler 36 gange 20 meter. Hovedskibet munder ud i en femsidet polygon bag koret mod øst, hvor krucifikset, der er fra omkring år 1500, står på alteret foran de tre høje glasmosaikker, der viser henholdsvis Jesu indtog i Jerusalem, Jesu korsfæstelse
og Jesu himmelfart.
Døbefonten og prædikestolen er med al sandsynlighed fremstillet i samme værksted i årene 1610-1614. De er udsmykket med forskellige bibelske motiver og historier fra både Det Gamle og Det Nye Testamente. Rundt om i kirken, i både hoved- og sideskibe og våbenhus, er der opstillet 25 gravsten og mindetavler. Tårnet er fra 1400-tallet, og kirken gennemgik en større renovering i 1873-1876. Kirken har fire fungerende klokker, hvoraf den ældste er fra 1350.
Det store orgel er netop ved at være færdig med en renovering
og udbygning. Træet i orglets facade er fra det gamle Antvorskov Kloster, og designet på orglet illustrerer ærkeenglen Michael.
Ærkeenglen ses også i kamp med dragen som en statue i et springvand nord for kirken. Statuen er fra 1933 og er renoveret i 2016.

SCT. MIKKELS KIRKE

VI HÅBER, AT MANGE VIL BENYTTE ANLEDNINGEN TIL AT KØRE RUNDT OG BESØGE DE 15 KIRKER FOR AT OPLEVE KUNSTEN, KIRKERNE OG ALLE FORTÆLLINGERNE.

SKT. POVLS KIRKE

SKT. POVLS KIRKE

*Minus toiletter

Program

10:00–12:30: Udstilling – Gratis kaffe/te og kage.
12.30 – 13.00: Koncert – Musikalsk indslag ved organist Simon Rasmussen.
13.00 – 14.00: Udstilling – Gratis kaffe/te og kage.
14.00 – 14.30: Koncert – Musikalsk indslag ved organist Simon Rasmussen.
14.30 – 16.00: Udstilling – Gratis kaffe/te og kage.

10.00 – 10.30: Udstilling. Gratis kaffe og småkager
10.30 – 11.30: Gudstjeneste – Gudstjeneste ved sognepræst Lykke Fugl Wester.
11.30 – 16.00: Udstilling – Gratis kaffe/te og kage.

Af en købstadskirke at være er Sankt Povls ikke nogen gammel kirke. Den
blev indviet 2. pinsedag 1871, den 29. maj og opkaldt efter apostlen Paulus
efter sognepræsten Matthias Wads forslag. Kirken afløste Sct. Gertruds Kirke, nedrevet i vinteren 1863-64, da faren for sammenstyrtning blev for overhængende.
Sankt Povls Kirke blev tegnet af professor Johan Daniel Herholdt, der var arkitekt, professor ved Det kongelige Akademi og kongelig bygningsinspektør. Sankt Povls Kirke blev oprindeligt bygget med et enkelt sadeltag og tårn. Dog ønskede byens bedre borgerskab en mere prægtig kirke, der var en købstad værdig og samlede ind, så kirken fik sit nuværende spir og løgkuppel i 1925 til byens 500-års jubilæum. Ikke alle var lige begejstrede for det nye udseende.
Kirkeskibet ”Corsoer” stammer fra 1789, det er nr. 55 i rækken af kirkeskibe i danske kirker. Skibet er skænket af Korsør Sølaug.

Oprindeligt var skibet kunillumineret, når døtre af sølauget blev gift, ved bisættelse af sølaugets medlemmer og i juledagene – senere ved alle bryllupper da der nok er søfolks blod i alle døtre fra Korsør.

Det særlige ved Sankt Povls Kirke er, at kirken vender ”forkert”.
Indgangen ligger mod øst, og alteret mod vest. Kun 2 kirker i Danmark vender på denne måde, da alteret normalvis vender mod øst. Maribo Domkirke og Sankt Povls Kirke har begge fået dispensation, så kirken kan åbne sine døre ud mod byen og ikke ”vende ryggen til”.
Algade fortsætter på den måde ind i kirken og ender foran alteret.

TEST TESTESEN

Person_Test
BETTY NIELSEN

JEG MALER INTUITIVT OG ER STYRET AF DEN STEMNING JEG ER I. JEG PÅVIRKES UNDERVEJS I PROCESSEN AF FARVERNES SAMSPIL OG MULIGHEDER I FORHOLD TIL AT FORME MOTIVET OG NÅ DET FÆRDIGE RESULTAT. JEG ER TILKNYTTET ROS-GALLERY I ROSKILDE.

HENNING ELVING

HENNING ELVING

ELVING HAR SIDEN 70-ERNE ARBEJDET MED UDGANGSPUNKTET I DEN KLASSISKE TORSO. HANS BRONZESKULPTURER ER SKABT I EN DIGTERISK SFÆRE, HVIS SÆRPRÆGEDE OG INDIVIDUELLE UDTRYK GIVER SIG TIL KENDE I FIGURERNES LINIE- OG FORMSPROG.

VEMMELEV KIRKE

VEMMELEV KIRKE

Program

10:00 – 16:00: Rundvisning i Vemmelev Kirke og tårnet
10:00 – 15:00: Udstilling – Gratis kaffe og småkager.
15:00 – 15:30: Koncert – med kirkens voksenkor
15:30 – 16:00: Udstilling – Gratis kaffe og småkager.

10:00 – 15:00: Rundvisning i kirken og tårnet.
10:00 – 15:00: Rundvisning i Vemmelev Kirke og tårnet.
15:00 – 16:00: Gudstjeneste – Gudstjeneste ved sognepræst Niels Erik Jørgensen

Vemmelev Kirke er opført omkring 1200 og er en af Vestsjællands største landsbykirker. Af den oprindeli-ge stenkirke står stadig en del af skibets sidemure og vestgavl mod tårnrummet tilbage. Tårnet og det nu-værende våbenhus er bygget omkring 1500 og indtil 1873 lå der også et nordligt våbenhus og sakristi. De blev dog begge nedrevet i forbindelse med opførelsen af et nyt og større kor bygget af gule mursten, som tydeligt ses på den udvendige ukalkede østgavl.

Kirkens ældste inventar er døbefonten fra 1200-tallet. Det er en romansk granitfont udhugget af én sten og forsynet med to relieffer; det ene forestillende Abrahams ofring af Isak og det andet »Den gode hyrde«. Altertavlen er fra 1612 og har påmalet Christian 4.s våbenskjold. Det fritstående alterbord og de løse knæ-fald er fra kirkens restaurering i 1992, og kirkens bibel er et eksemplar af Frederik 2.s bibel fra 1589. Prædikestolen er fra 1635 og har udskårne figurer af de fire evangelister.

I korbuen er ophængt et moderne vægkrucifiks udført af Niels Helledie omkring 1984. Det tidligere korbuekrucifiks fra omkring 1475 er op-hængt i våbenhuset, hvor også kirkens to gamle klokker fra 1616 og 1663 står.

VEMMELEV KIRKE​

GITTE BUCH

GITTE BUCH

AT MALE ER FOR MIG UNDERSØGELSE, REFLEKTION, NÆRVÆR. MOTIVET ER JORDEN, VANDET, LANDET, ERINDRINGER, FRAGMENTER FRA NATUR OG KULTUR. DET STORE I DET SMÅ – UDSAT FOR KAMP OG KÆRLIG OPHØJELSE I LYRISKE ABSTRAKTIONER PÅ LÆRRED OG PAPIR.

JEANETTE HIIRI MARQUART

JEANETTE HIIRI MARQUART

MIT KERAMISKE ARBEJDE HANDLER OM AT GØRE MATERIALET SYNLIGT. TILGÆNGELIGT. AT PRØVE AT GIVE UDTRYK FOR DE MULIGHEDER OG DEN ÆSTETIK DER LIGGER I LERET. IGENNEM KONTRASTER, STRUKTURER OG OVERFLADER. NATUREN ER ALTID TILSTEDE OG MIN SVENSKE BAGGRUND BLANDT GRANTRÆER OG MOS ER ALTID NÆRVÆRENDE.

TÅRNBORG KIRKE

TÅRNBORG KIRKE

Program

10:00 – 11:00: Udstilling – Gratis kaffe og vin.
11:00 – 11:30: Koncert – Orgelkoncert ved organist Steen Johansson.
11:30 – 16:00: Udstilling – Gratis kaffe og vin.

10:00 – 10:30 : Udstilling – Gratis kaffe og vin.
10:30 – 11:30 : Gudstjeneste – Gudstjeneste ved sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard.
11:30 – 16:00 : Udstilling – Gratis kaffe og vin.

Hvis du, som så mange andre, skal til højmesse i Tårnborg kirke, bevæger du dig med stor sandsynlighed ad Marsk Stigs vej op ad bakken til banken, hvor kirken ligger.

Hvorfor hedder den Marsk Stigs Vej? Ganske enkelt fordi der ved kommunesammenlægningen i 1970 pludselig var to veje i Korsør Kommune, der hed Kirkevej, og den gik ikke.

Marsk Stig kender vi fra Mordet i Finderup Lade, men i 1289 sejlede han gennem Storebælt i sine bestræbelser på at bekæmpe kongemagten. Han skulle angiveligt have afbrændt Tårnborg kirke, hvilket Nationalmuseet i forbindelse med restaureringen af kirken i 1990-erne klart afviser.

Kort før man kommer til kirken, ser man borgbanken på højre hånd. Her lå Tårnborg, som var et vigtigt slot i forsvaret af Vestsjælland. Godt beskyttet af Korsør Nor.

200 meter sydøst for borgbanken ligger så den skønne Tårnborg Kirke. Vel nok en af landets smukkest beliggende kirker. Omkranset af Noret til den ene side og landbrugsjord til den anden. Det må være ethvert brudepars drøm at forlade kirken som æg-tefolk for derefter at nyde det skønne og betagende syn over Noret – dog smukkest i solskin!

For bygningsinteresserede skal nævnes, at kirken blev opført i starten af 1200-tallet som en romansk teglstensbygning. Efter flere ombygninger kom tårnet til i Senmiddelalderen.

Gå selv på opdagelse i kirken.

TÅRNBORG KIRKE

HANNE SCHMIDT

Hanne Schmidt
HANNE SCHMIDT

JEG MALER INTERIØRBILLEDER; MOTIVER AF RUM FRA EFTERLADTE STEDER. GERNE FORLADTE, FORFALDNE, SKÆVE OG SLIDTE RUM. JEG ER OPTAGET AF FARVER, KONTRASTER OG DYBDE OG FORSØGER AT UDTRYKKE EN FORM FOR ”PERFECT IMPERFECTION” I MINE BILLEDER, SPOR AF ET LEVET LIV, SKØNHEDEN I FORFALDET.

SARA SCHEEL

SARA SCHEEL

JEG DRØMMER OM AT KOMME TÆTTERE PÅ DIG GENNEM MIT SPROG. MIT SPROG ER SKULPTUR. JEG ARBEJDER MED ESSENS, IKKE MER, KUN DET. DIT ØJE OG SIND DANNER NUANCERNE OG FORTÆLLINGERNE. NÅR DET SKER GIVER MIT ARBEJDE MENING.

BOESLUNDE KIRKE

BOESLUNDE KIRKE

Program

10:00 – 14:30: Udstilling – Gratis kaffe og kage
14:30 – 15:00: Koncert – Musik og sang ved Mirella Kjærulff og Troels Kjærulff.
15:00 – 16:00: Udstilling – Gratis kaffe og kage

10:00 – 14:00: Udstilling – Gratis kaffe og kage
14:00 – 14:30: Foredrag – Boeslunde Kirkes bygningshistorie v/arkitekt Bo Hartmann.
14:30 – 16:00: Udstilling – Gratis kaffe og kage

Efter Sagnet blev kirken, der kaldtes Helligkors-Kirke og var en hyppigt besøgt Valfartskirke, først bygget på Borrebjerg. (Borgbjerg Banke – er nu mindepark for politikeren, Frederik Borgbjerg, født i 1866 i Boeslunde). Efter sagnet var det en Trold dèr ødelagde Grundvolden, så at den måtte flyttes til sit nuværende sted. Et andet sagn fortæller, at tårnene på kirkerne
i Boeslunde og Kirke-Stillinge, skal være opført af to Søstre. Nord for Kirken findes Hellig Kors Kilde, nu indrettet som Gadebrønd med Pumpe. Brønden nævnes i 1666 af Lægen Thomas Bartholin som værende blandt en af de ypperste Sundhedskilder på Sjælland: ”Om dens Kraft vidner Ordsproget: »Hjælp nu Gud og Hellig Kors Kilde”.
Det var således indtægterne fra de tilbagevendende kildemarkeder, der var grundlaget for kirkens størrelse (Boeslunde kirke er Danmarks største landsbykirke, med otte hvælv, fordelte over to kirkeskibe og ydre udsmykning i form af de mange blændinger.

BOESLUNDE KIRKE

SUSE HARTUNG

SUSE HARTUNG

HER HAR SUSE TEGNET OG MALET MED FORSKELLIGE TUSCHER, AKRYL OG AKVAREL PÅ GAMLE SØKORT. SUSE HARTUNGS VÆRKER KAN BÅDE VÆRE SURREALISTISKE, HUMORISTISKE OG BARSKE, MEN ALTID MED ET STORT HJERTE FOR DYRENE.

THOMAS ANDERSSON

THOMAS ANDERSSON

JEG HAR MIT EGET BRONZESTØBERI OG ARBEJDER SELVSAGT EN DEL MED BRONZE. OFTE MED MENNESKEKROPPE I ET FORPINT OG ANONYMT UDTRYK. DOG HELLER IKKE UDEN HUMOR OG MED HINTS TIL MENNESKETS DÅRSKAB.

JOHN BREDAHL

JOHN BREDAHL

JEG ER MEGET FASCINERET AF DEN NORDISKE MYTOLOGI SAMT FÆRØERNE OG GRØNLAND, HVOR JEG HENTER MANGE MATERIALER TIL MINE STENSKULPTURER. JEG PRØVER AT GIVE STENEN LIV FRA DEN KOLDE GRANIT TIL DEN VARME SKULPTUR, SAMMEN MED MINE FINURLIGE FIGURER I BRONZE.

TONKA JELACA MARIJANCEVIC

TONKA JELACA MARIJANCEVIC

MIT KUNSTNERISKE VIRKE ARBEJDER JEG MED ORGANISKE FORMER. MATERIALERNE JEG BENYTTER ER HVIDE OG LETTE. MIN INSPIRATION KOMMER FRA DEN ÅNDELIGE VERDEN, HVILKET DEN HAR TIL FÆLLES MED KIRKEN.

SØNDERUP KIRKE

SØNDERUP KIRKE

Program

10:00–16:00: Udstilling – Gratis kaffe/te og kage.
Udstilling af veteranbiler.

10:00–16:00: Udstilling – Gratis kaffe/te og småkager.
Udstilling af veteranbiler.

Kirken består af et romansk kor og skib med fire gotiske tilbygninger, nemlig forlængelse af både koret og skibet, nordtårnet og våbenhuset foran syddøren. Kirken har haft kalkmalerier fra tiden kort før reformationen. De blev fundet dels i 1864 og dels i 1902, men begge gange besluttede man at overkalke dem, da de blev beskrevet som ”meget grå”. Altertavlen, som blev anskaffet i 1869-70, er et maleri med Kristus, der velsigner kalken, malet af Storch, og indsat i en egetræsramme. Dåbsfadet er af messing og er nederlandsk arbejde fra omkring 1650. I bunden ses to mænd bærende en mægtig vindrueklase på en stang over deres skuldre, og på randen ses en vindrueranke.

SØNDERUP KIRKE

CHARLOTTE WESTERLUND

CHARLOTTE WESTERLUND

MENNESKER ER ALTID I CENTRUM I MINE VÆRKER. JEG ARBEJDER OFTEST MED MONOTYPIER, SOM ER UNIKKE GRAFISKE TRYK, HVOR MOTIVET ER ARBEJDET FREM DIREKTE I SVÆRTEN. VÆRKERNES UDTRYK SKABES GENNEM KONTRASTEN MELLEM LYS OG MØRKE.

TRINE BRIX

TRINE BRIX

JEG EKSPERIMENTERER I MANGE FORSKELLIGE MATERIALER OG HOLDER AF AT FORTÆLLE HISTORIER MED MINE SKULPTURER/ INSTALLATIONER. INSPIRATION KOMMER FRA NATUREN, TALEMÅDER, ORDSPROG, VÆRDINORMER ELLER TEMAER. UNDERFUNDIGHED OG HUMOR ER VELKOMNE I VÆRKERNE.

HØVE VALGMENIGHEDSKIRKE

HØVE VALGMENIGHEDSKIRKE

Program

10:00–16:00: – Udstilling – Gratis kaffe, te, saftevand og kage.

09:00–10:00: Gudstjeneste
10:00 – 16:00: Udstilling – Gratis kaffe, te, saftevand og kage.

Høve valgmenighed er en fri og åben menighed i Den danske folkekirke. Høve Valgmenighedskirke blev indviet den 8. februar 1880, og kirkens navn Filadelfia betyder
broderkærlighed. Det var de stærke grundtvigianere, der stod bag dannelsen af Høve Valgmenighed i 1879. Og fællesskabet byggede den
gang som nu på N.F.S. Grundtvigs tanker om frihed i tanke, tale og tro.
Andreas Bentsen fra Vallekilde, der blandt meget
andet stod bag 11 kirkebyggerier i Danmark, var
arkitekt og bygmester på kirken. Kirkens kor og apsis blev tilbygget i 1909. Frescomaleriet omkring
korbuen og i selve koret blev malet af Niels Skovgaard i 1910-11, og det er senest restaureret af Nationalmuseet i 2019. Reliefferne på prædikestolen er udført af billedskærer Bruno Hansen
fra Stevns. Alteret, der er fra 1930, er fremstillet af snedker Dael i Slagelse af træ fra Fregatten Sjælland. Døbefonten er af bornholmsk granit og er i nyromansk stil.

HØVE VALGMENIGHEDSKIRKE

JEANETTE ELMELUND

JEANETTE ELMELUND

OLIE PÅ HØRLÆRRED – MED 5 FARVER BLANDER JEG MIG FREM TIL FARVERNE I MINE BILLEDER; MED PENSLER, EN KLUD OG FINGRE. MALER REALISME, GERNE MED ET TWIST.

FRANK FENRIZ

FRANK FENRIZ

FRANK FENRIZ ER EN DANSK KUNSTNER, DER LAVER FORTÆLLENDE SKULPTURER I JERN, METAL OG 3D, OG HAR LAVET KUNST SIDEN 1984. HANS INSPIRATION KOMMER FRA EN KÆRLIGHED OG INSPIRATION FRA FILM, TEGNEFILM, GRAFISKE ROMANER, MYTER OG KLASSISK KUNST. HISTORIERNE FRA FRANKS UNIVERS ER OFTE DRAMATISKE, MENNESKELIGE EMPATISKE, – OG MEGET OFTE MØRKT HUMORISTISKE.

GUDUM KIRKE

GUDUM KIRKE

Program

10:00 – 16:00: Udstilling -Gratis vin og læskedrik.
12:00-13:00: Rundvisning i kirken.
14:00 – 14:30: Koncert -Populære sange lige fra hjertet. (Syng med). Frank Pedersen og Co.

10:00–16:00 Udstilling Gratis vin og læskedrik.
12:00-13:00 Rundvisning i kirken.
13:00-13:30 Evergreens Koret synger under ledelse af Henning Vilén.

Gudum Kirke er en af landes ældste kirker, der stammer helt tilbage fra 1100 tallet. Kirken er samtidig en af de mindste kirker i Danmark med sine kun 15 meters længde.

Kirkens beliggenhed ved åen er ganske usædvanlig. Hvor næsten alle landes godt 2300 kirker ligger højt i landskabet, er Gudum kirkes belig-genhed her historisk betinget.

Stednavnet ”Gudum” kan tolkes som ”stedet hvor guderne hører til/bor, og hvor der er tilknyttet en særlig kult”.

En mærkværdighed, der er enestående for Gu-dum kirke er, at antallet af kamtakker på tårnets vestside er fire, mens der på tårnets østside kun er tre. En bevidst handling???, som kan blive tol-ket således: Mennesket kan ikke lave det perfekte. Det kan kun Gud.

Altertavlen er højrenæssance – stil fra 1591. Akantusblad-ornamentering langs siderne. Fodstykket er tredelt med Veronikas svededug og to engle med skriftbånd: ”Respice in faciem Christi tui” (se i din Faders åsyn).

Gudum Kirke, Leragervej 4A, 4200 Slagelse

JETTE ISAKSEN

JETTE ISAKSEN

DER KUN EN REGEL; NEMLIG AT ALT ER TILLADT! JEG SØGER EN SÆRLIG STEMNING, NOGET MODSÆTNING: BLØDT/KANTET, GROFT/SIRLIGT, FJOLLET/ALVORLIGT, PÆNT/GRIMT. NOGET DER DRILLER ØJET OG IKKE ER FOR PERFEKT! LIGESOM ALT ANDET I LIVET!

SØRBYMAGLE KIRKE

SØRBYMAGLE KIRKE

Program

10:00–16:00: Udstilling – Gratis kaffe/te og kage

10:00–10:30: Udstilling – Gratis kaffe/te og kage.
10:30–11:30: Gudstjeneste
11:30–16:00: Udstilling – Gratis kaffe/te og kage

Sørbymagle Kirke ligger midt i den gamle Sørbymagle landsby.
Kirken består i dag af et romansk skib og kor med tre sengotiske tilbygninger: Sakristi, våben-hus og tårn med et endnu senere trappehus. Kirken var fra romansk tid (1150) kampestens-kirke, udpræget lille og lav. Den har kun været ca. halvt så stor som nuværende, der ellers stadig kan betegnes som en lille landsbykirke, med ca. 100 siddepladser.

Altertavlen der er fra 1965, er udført af maler og keramiker Arne L. Hansen. Den har gjort Sørbymagle Kirke kendt og berømt – henholdsvis værdsat og udskældt.
Prædikestolen er i senrenæssance. Storfelterne har figurer af Markus, Kristus med verdenskugle og Lukas. Det fjerde felt er tomt og et helt fag er forsvundet.

Sørbymagle Kirke, Sørby Hovedgade 33, 4200 Slagelse

CLAUS BOHN

CLAUS BOHN

POUL ERIK NIELSEN ER OPTAGET AF BYEN SOM SPEJL FOR HISTORIEFORTÆLLINGEN, FØRST OG FREMMEST GENNEM ARKITEKTUREN, HVOR DE HISTORISKE BYGNINGER SIDE OM SIDE MED DEN MODERNE ARKITEKTUR FORTÆLLER OM STADIGE FORANDRINGER.

KIRSTEN LILLELUND

KIRSTEN LILLELUND

HUMAN LANDSCAPE HANDLER MENNESKER I BEVÆGELSE. DET ER SKILDRINGER AF FOLK DER KNOKLER – KRAMMER – TÆNKER – DANSER – SLÅS OG ELSKER – JA LEVER! SKULPTURERNE ER LAVET AF STENTØJS LER MED – ELLER UDEN GLASUR. UDTRYKKET ER EKSPRESSIVT OG BEVÆGER SIG FRA FIGURATION TIL ABSTRAKTION.

KIRKERUP KIRKE

KIRKERUP KIRKE

Program

10:00–16:00: Udstilling – Gratis kaffe/te og kage.

10:00–16:00: Udstilling – Gratis kaffe/te og kage.

Kirkerup Kirke ligger på en lille banke i den øst-lige del af Kirkerup.

Efter sagnet skal kirken være bygget af to jom-fruer, som boede på Skovgaard, af hvilken den ene hed Jytte og blev begravet under alterfoden. Kirken er oprindelig en romansk kampestens-bygning fra ca. 1150. Mod øst er koret og bag-ved ligger sakristi bygget i munkesten fra senere middelalder (1450-1500).

Kirkens tårn er bygget i 1849 i nygotisk stil un-der Carl de Neergaard, Gunderslevholm. Tårnet danner den vestlige del af kirken.

Stolværket i kirken er fra ca. 1590 og kirken har 150 siddepladser.

Kirkens altertavle er udført i eg med to korinti-ske søjler af Chr. Holfeldt fra 1740. Prædikestolen er fra 1593 i fem fag, egetræsbe-malet, renæssance, doriske søjler med udsmykkede indskæringer.

Kirkerup Kirke, Esholtevej, 4200 Slagelse

BIRGITTA GLODE

BIRGITTA GLODE

JEG INTERESSERER MIG FOR LYSET, STEMNINGEN OG DET UFORUDSIGELIGE VED AKVAREL. MOTIVERNE HENTER JEG OFTEST FRA REJSER OG STEDER, JEG HAR BESØGT.

BEATE ANDERSEN

BEATE ANDERSEN

MINE STENTØJSKRUKKER ER FORMGIVET EFTER NATURENS FRUGTER. DE GLASERES MED EKSTREMT TØRRE GLASURER, HVORPÅ JEG MALER MED SORT OXID. STUDIEREJSER SENEST TIL DET GAMLE PERSIEN, HAR INSPIRERET MIG TIL MANGE AF MINE DEKORATIONER. TIL SIDST BRÆNDES DE I MIN DEJLIGE GASOVN VED 1300 GRADER.

SLOTS BJERGBY KIRKE

SLOTS BJERGBY KIRKE

*Besværlig tilgang til kirken, men mulig adgang til kirken

Program

10:00 – 16:00: Udstilling – Gratis kaffe/te og kage.
13:00 – 14:00: Grill – Der vil være tændt op i grillen, og vi byder på pølser og brød.

10:00 – 16:00: Udstilling – Gratis kaffe/te og kage.
13:00 – 14:00: Grill – Der vil være tændt op i grillen, og vi byder på pølser og brød.

Slots Bjergby kirke er en romansk landsbykirke fra 1100-tallet.
Den er bygget af natursten fra lokalområdet. Slots Bjergby Kirke er Sjællands højeste beliggende kirke. I 1400-tallet blev kor og apsis revet ned og kirken fik sit nuværende kor med en gotisk afslutning, hvorefter kirken fremstår som et gotisk langhus. Inventaret er fra 1700- tallet i en enkel senbarokudformning. Kom og nyd den velholdte og højtbeliggende kirke som ligger tæt ved Slagelse.

SLOTS BJERGBY KIRKE

DITTE GREEN

DITTE GREEN

SOM HELHED MÅ DITTE GREENS BILLEDVERDEN KARAKTERISERES SOM STEMNINGS SKABENDE. HUN GÅR ALTID BAG OM MOTIVET. NED OG IND TIL NOGET IKKE-DEFINERBART, NOGET FØLELSMÆSSIGT OG NOGET, DER PÅ ÉN GANG ER GÅDEFULDT OG SÆRDELES NÆRVÆRENDE.

MARTIN BIRK MØLLER

MARTIN BIRK MØLLER

MIT GLAS OPERERE I KRYDSFELTET MELLEM DET STRAMT GEOMETRISKE OG DET ORGANISKE. DET KOMMER TIL UDTRYK I DESIGN OG I SELVE GLASSETS STOFLIGHED, OVERFLADE OG INDRE TRANSPARENS. SKABT UD FRA EN ALKYMISTISK TANKEGANG, OM AT FORVANDLE DEN DENSE MATERIE TIL EN TRANSPARENT MASSE, SOM STADIG HAR SPOR AF DEN INDRE FORVANDLING MOD LYS OG GENNEMSIGTIGHED. OG GIVER KARAKTER.

SCT. PEDERS KIRKE

SCT. PEDERS KIRKE

Program

10:00 – 16:00: Udstilling – Gratis kaffe/te og kager.
Løbende musikalsk indslag.

10:00 – 11:00: Højmesse – Sognepræst Stefan Lamhauge Hansen.
11:00 – 16:00 Udstilling – Gratis kaffe/te og kager.
Løbende musikalsk indslag.

Sct. Peders Kirke er den ældste endnu bevarede kirkebygning i Slagelse og den blev opført i slut-ningen af 1100-tallet.

Går man en tur rundt om Sct. Peders Kirke, kan man se store dele af de oprindelige sten i kirke-skibet.

Korbygningen er sandsynligvis opført omkring år 1320 og helt karakteristisk for tilbygningen er, at stilarten er blevet ændret fra romansk til go-tisk, hvilket betyder at det nye rum præges af et højt hvælvet loft og højere spidsbuede vinduer, hvilket også er ændret i øst-murens oprindelige vinduer.

I 1300-tallet – formodentlig kort efter korud-videlsen – blev kirken forsynet med et kapel på hver side, så den fik karakter af korskirke. Det nordre kapel »Hellig Anders Kapel«, blev bygget til i første halvdel af 1300-tallet, og efter gammel overlevering skulle Hellig Anders være begravet her i 1205. I 1400-tallet blev våbenhuset opført med kamtakker og blændinger og i 1500-tallet blev sakristiet opført i samme stil.

SCT.PEDERS KIRKE

ØSSUR MOHR

ØSSUR MOHR

FÆRØSK KUNST AF EN FÆRØSK MALER – ”GUD SÅ AT LYSET ER GODT” OG DET LYKKES AT FANGE DET GLIMTVIS. LYSET I ØSSUR MOHR´S VÆRKER BRYDER FREM – DE LÆGGER OP TIL EFTERTANKE OG FORUNDRING – DE GRIBER FAT I OS – OG VI BLIVER DRAGET IND I KUNSTNERENS SFÆRE.

SØREN WEST

SØREN WEST

WEST ARBEJDER PRIMÆRT MED UDSMYKNINGSOPGAVER. SAMSPILLET MED OMGIVELSERNE ER AFGØRENDE. UNDERTIDEN KOMBINERES MATERIALER TIL VARIATION OG BEVÆGELSE GENNEM SAMMENSTØD. VAND INDDRAGES UDTRYKSFULDT. VÆRKERNE FORMES AF ROLIGE FLADER, KANTEDE I ANDSKABELIGE OMGIVELSER, BLØDE I BYMILJØER. SÅLEDES SKÆRPES KONTRASTERNE MELLEM VÆRK OG OMGIVELSER OG BESKUERENS OPMÆRKSOMHED FANGES.

HELLIGÅNDSKIRKEN

HELLIGÅNDSKIRKEN

Program

10:00 – 16:00: Udstilling

10:00 – 16:00: Udstilling

Helligåndskirken var oprindeligt benævnt Slagelse Hospitalskirke og er sammenbygget med resterne af det gamle Helligåndshus. Helligåndshuset i Slagelse forekommer første gang i skrifter fra 1372 og fra 1498 omtales di-rekte, at der har været et kapel.

Den nuværende kirke er opført i 1864 af arkitekt Etatsråd H. Chr. Hansen.

Kirken er bygget på et kampestensfundament fra den ældre kirke – bygget 1450-1500.

Der har aldrig boet nonner eller munke på Sla-gelse kloster. Det blev stiftet som et helligånds-hus og havde til opgave at pleje syge og gamle. I dag er Slagelse Kloster beboet af selvhjulpne, aktive seniorer, der er fyldt 60 år. Det er meget attraktivt at søge bolig på klosteret, hvorfor Sla-gelse Kloster har en lang interesseliste. Beboer-ne på Slagelse Kloster betaler for husleje, lys og varme.

Slagelse Kloster, Bredegade 7D, 4200 Slagelse

HELGE NORDSTRØM

HELGE NORDSTRØM

JEG BETRAGTER ARBEJDET MED MALERI OG KUNST SOM EN ERKENDELSESVEJ. EN OPDAGELSESREJSE I UDTRYKSFORMER. MED HANDLINGER I DERES EGEN RET. DET USYNLIGES BETYDNING. DET HURTIGE OG DET LANGSOMME. DET GENTAGNE OG PLANLAGTE. TOMRUMMETS MIRAKLER. FARVERNES KRAFT. OVERGIVELSEN HUMOREN OG NÆRVÆRET.

TONY BRIFFA

TONY BRIFFA

FØDT PÅ MALTA 1959, STUDEREDE KERAMIK VED TARGA GAP SKOLE FOR KUNST HÅNDVÆRK. I 1995 BLEV HAN TILDELT COMMONWEALTH FOUNDATION FELLOWSHIP LEGATET I KUNST OG HÅNDVÆRK. HAN FLYTTEDE TIL DANMARK I 2002. BLEV TILDELT POLLOCK-KRASNER FOUNDATION LEGATET I 2015, SAMT MALTA ARTS RÅDET LEGATET I 2016 FOR HANS KERAMISKE SKULPTURER.

SKØRPINGE KIRKE

SKØRPINGE KIRKE

*minus toiletter

Program

10:00 – 16:00: Udstilling – Gratis kaffe/te, øl, vand.

09:00 – 10:00: Gudstjeneste
10:00 – 16:00:
UdstillingGratis kaffe/te, øl, vand.

Skørpinge kirke er at finde små 10 km sø for Slagelse.
Kirken, der er beliggende midt i skørpinge by, lidt fra alfarvej, er en middelalder kirke, opført i munkesten og senere kalket hvid. Kirken består af tårn, skib med våbenhus mod syd, mod nord et senere tilbygget sideskib. I koret er der alter med altertavle og tidligere har
der været adgang til et tilbygget sakristi. Taget på
kirkebygningerne er af røde teglsten. Den hvidkalkede mur, der omkranser kirkegården er ligeledes belagt med røde teglsten.

SKØRPINGE KIRKE

HANNE SIE

HANNE SIE

JEG UDSTILLER MALERIER OG GRAFIK. MINE SANSEINDTRYK OG OPLEVELSER BLIVER BEARBEJDET TIL FORENKLEDE FORMER MED KOLORISTISKE ONTRASTER I ET ABSTRAKT UNIVERS. UDGANGSPUNKTET ER GEOMETRISK OG KONKRET, MEN VÆRKERNE BLIVER NÆRVÆRENDE GENNEM DE TITLER, SOM DE REFERERER TIL I MIN OMVERDEN.

JOSEPH SALAMON

JOSEPH SALAMON

JEG SØGER DET RUMLIGE I ALT, ENTEN NÅR JEG ARBEJDER MONUMENTALT ELLER MED MINDRE FORMATER. JEG PRØVER PÅ AT FINDE FREM TIL KERNEN OG SKABE VÆRKET MED DETS VÆSEN. MIN GRAFIK VISER PLACERING AF SKULPTURER I RUM OG LANDSKAB.

SORTERUP KIRKE

SORTERUP KIRKE

Program

10:00 – 14:00: Udstilling – Gratis kaffe/te og kage.
14:00 – 14.30: KoncertMusikalsk indslag v/musikskoleelev fra Slagelse Musikskole.
14:30 – 16:00: Udstilling – Gratis kaffe/te og kage.

09:30 – 10:00: Gudstjeneste (andagt)
10:00 – 16:00: Udstilling – Gratis kaffe/te og kage.

Den hvidkalkede kirke ligger efter landsbyens udflytning ret ensomt ved sognets sydøstlige grænse.
Den oprindelige kirke består af romansk kor og skib med fire sengotiske tilbygninger: korforlængelse mod øst, sakristi (nu kapel) ved korets nordside, tårn og våbenhus.
Kirken omtales i Roskildebispens jordebog omkring 1370. Den har i tidens løb haft forskellige ejere bl.a. godset Ødemark, og omkring 1800 erhvervedes kirken af general H.H. Eicksted, der lagde den ind under ejendommen Store Frederikslund (Kindertofte
sogn), hvorfra den overgik til selveje i 1918. Inventar: Prædikestolen fra ca. 1630. Alterbilledet er et Kristusbillede malet af B.S. Ingemanns hustru Lucie Ingemann 1853. Romansk døbefont af granit. Frobenius orgel fra 1969. På korets nordvæg hænger et epitafium i bruskbarok over provst Hans
Jacobsen (død 1618) og hustru Marie Christensdatter og hendes anden mand sognepræst Thomas Jørgensen Morsing. På skibets nordvæg er opsat et epitafium i rokoko af sortmalet kalksten og hvidt
marmor over etatsråd Urban Bruun, Ødemark, (død 1742) og hustru Anna Leth.

SORTERUP KIRKE

SOFIE BØRSTING

SOFIE BØRSTING

LIVSFASER OG INDRE TILSTANDE BEARBEJDES OG UNDERSØGES FRIT OG EKSPRESSIVT I DEN MALERISKE PROCES. LINJER OG INDTRYK FRA NATUREN SOM BJERGRYGGE, FLODER, SPEJLINGER OG STRUKTURER INDFINDER SIG OFTE I BILLEDPROCESSEN OG HAR DANNET ET EGET SPROG MED SYMBOLSKE BETYDNINGER.

HELLE RASK CRAWFORD

HELLE RASK CRAWFORD

…FOR MIG ER DER INGEN TVIVL. HELLE RASK CRAWFORD ER ÉN AF VORES ALLERBEDSTE, MEST FANTASIFULDE OG MEST VEDKOMMENDE SKULPTØRER I DAGENS DANMARK.

KIRKE STILLINGE KIRKE

KIRKE STILLINGE KIRKE

Program

10:00 – 16:00: Udstilling – Gratis kaffe og kage.
15:00 – 15:30: Koncert – Koncert med Stillinge Kirkes Voksenkor.
15:30 – 16:00: Udstilling – Gratis kaffe og kage.

10:00 – 10:30: Udstilling – Gratis kaffe og kage.
10:30 – 11:30: Gudstjeneste.
11:30 – 16:00: Udstilling – Gratis kaffe og kage.

Den ældste del af Kirke Stillinge Kirke stammer fra den store kirkebygningsperiode i 1100-tallet. Kirkens mure er af kampesten, men da der også er anvendt teglsten, tyder det på, at kirken er opført ret sent i den romanske periode. Af den oprindelige bygning er kun skibet bevaret. I tiden omkring 1400 er et nyt kor opført i samme bredde som skibet. I selve kirken forefindes der kalkmalerier fra mindst fem forskellige perioder. Det ældste billede på korets nordvæg er fra ca. 1400-tallet. Kirkens altertavle er et Roskilde-arbejde fra 1602. I den meget store altertavle er indsat nogle fine træskærerarbejder fra ca. 1480. Altertavlen er desuden forsynet med en del skriftsteder og med de ti bud på tre sprog: dansk, tysk og latin.

KIRKE STILLINGE KIRKE

SUSAN LÜTH HEDEGAARD

SUSAN LÜTH HEDEGAARD

”JEG BLIVER OVERVÆLDET AF HØJDER DYBDER VANDET OG LYSET” DEN DRIVENDE KRAFT I SKABELSEN AF MINE MALERIER ER NATURENS STORHED, FORMRIGDOM OG DET EVIGT SKIFTENDE VEJRLIGS MANGEARTEDE LYS. JEG ARBEJDER PÅ SKIFER, LÆRRED PLEXIGLAS OG LAVER COLLAGE.

MARIANNE HANSEN

MARIANNE HANSEN

JEG MALER HOVEDSAGELIGT MED OLIE PÅ LÆRRED, MEN OGSÅ MED AKRYL TUSCH OG TØRPASTEL. JEG ARBEJDER MED DET ABSTRAKTE SPROG, DER ER BUNDET OP PÅ FORMER, KOMPOSITIONER, SAMT RAMATURGIEN I FARVERNES OPBYGNING. DER FORMIDLES SÅLEDES EN INDIVIDUEL HISTORIE, SOM STÅR ÅBEN FOR BESKUEREN.

PETER LUNDING

PETER LUNDING

SKULPTURERNE TAGER AFSÆT I FORTÆLLINGEN. DET KAN VÆRE MYTER ELLER SAGN, MEN OGSÅ VIDENSKABELIGE TEORIER ELLER PSYKOLOGISKE MODELLER SOM FORKLARING PÅ MENNESKESINDET. OFTE KAN VÆRKERNE FREMSTÅ MED PARAFRASEREDE ELEMENTER OG LÅN FRA ANDRE VÆRKER.

PAUL M. CEDERDORFF

PAUL M. CEDERDORFF

FRA DE MINDSTE MINIATURE UNIKA, HJEMMESTØBTE FABELVÆSENER, DER NÆRMEST KLATRER UD FRA HISTORIENS OG LITTERATURENS SKATTEKISTER, TIL MANDSHØJE GRANITFIGURER, DER LØBER I LIGE LINJE TILBAGE TIL VORES OLDTIDS MERE RÅ UDSMYKNINGSFORMER OVER TIL NÆSTEN HJERTEGRIBENDE ENKLE VÆRKER OVER TROENS KRAFT OG BETYDNING FOR DET ENKELTE MENNESKE.

FIND VEJ

Nyhedsbrev