fbpx

SCT. MIKKELS KIRKEHEJNINGE KIRKEVEMMELEV KIRKE TÅRNBORG KIRKEBOESLUNDE KIRKE – HAVREBJERG VALGMENIGHED – SØNDERUP KIRKEGUDUM KIRKESØRBYMAGLE KIRKEKIRKERUP KIRKE – LUNDFORLUND KIRKE – SCT. PEDERS KIRKEHELLIGÅNDSKIRKENSKØRPINGE KIRKEGIMLINGE KIRKE – LISELUND HØJSKOLE

SCT. MIKKELS KIRKE

SCT. MIKKELS KIRKE

16:30 Åbningsceremoni

10:00 – 16:00 Udstilling

10:00 – 11:00 Højmesse
11:00 – 16:00 Udstilling
Sognepræst Poul Damsgaard.

Åbningsceremoni

Fredag
den 12. november 2021 kl. 16.30 i Sct. Mikkels Kirke, Rosengade 4 A, 4200 Slagelse.

Åbningstalere:
Kultur- og Kirkeminister Joy Mogensen
Provst Ulla Thorbjørn Hansen
Formand for Foreningen Kunst og Kirker Per Thuesen.

Alle er velkomne

Sct. Mikkels Kirke er opført i tysk gotisk stil og er dateret til år 1333. Det store kirkerum måler 36 gange 20 meter. Hovedskibet munder ud i en femsidet polygon bag koret mod øst, hvor krucifikset, der er fra omkring år 1500, står på alteret foran de tre høje glasmosaikker, der viser henholdsvis Jesu indtog i Jerusalem, Jesu korsfæstelse
og Jesu himmelfart.
Døbefonten og prædikestolen er med al sandsynlighed fremstillet i samme værksted i årene 1610-1614. De er
udsmykket med forskellige bibelske motiver og historier
fra både Det Gamle og Det Nye Testamente. Rundt om i kirken, i både hoved- og sideskibe og våbenhus,
er der opstillet 25 gravsten og mindetavler. Tårnet er fra 1400-tallet, og kirken gennemgik en større
renovering i 1873-1876. Kirken har fire fungerende klokker, hvoraf den ældste er fra 1350.
Det store orgel er netop ved at være færdig med en renovering
og udbygning. Træet i orglets facade er fra det gamle Antvorskov Kloster, og designet på orglet illustrerer ærkeenglen Michael. Ærkeenglen ses også i
kamp med dragen som en statue i et springvand nord
for kirken. Statuen er fra 1933 og er renoveret i 2016.

SCT. MIKKELS KIRKE

ULLA LUNDSGART​

ULLA LUNDSGART​

BLOMSTERNE ER MIN MOTIVVERDEN. DE HAR VALGT MIG. DE ER MINE FØLGESVENDE IND I NATUREN OG MIN VEJ TIL AT FORSTÅ MIN EGEN NATUR. DE ER MIN REJSE IND I DEN SKABENDE DIMENSION.​

ULLA LUNDSGART

PETER HESK

PETER HESK

MINE SKULPTURER DANSER. MINE SKULPTURER ER LIVETS PORTE – PÅ GODT OG ONDT – MEN VI SKAL IGENNEM DEM.

PETER HESK

HEJNINGE KIRKE

HEJNINGE KIRKE

*Minus toiletter

10.00-16.00 Udstilling
Gratis kaffe/te og kage.

09:00 – 10:00 Gudstjeneste
Sognepræst Morten Brøgger.
10:00 – 16:00 Udstilling
Gratis kaffe/te og kage

Efter et gammelt sagn blev Hejninge kirke bygget, da folkene på Trelleborggård, der ellers søgte til Vemmelev kirke, kom i stor fare, da hestene på en kirketur blev ustyrlige. Manden lovede da, at bygge en kirke i Hejninge, hvis han slap vel fra turen.

Kirken er en middelalderkirke fra 1100-tallet. Den blev oprindelig bygget i romansk stil med små vinduer i skibet og fladt træloft og med et lille kor med apsis. I 1400-tallet blev der bygget hvælvinger inde i kirken, og koret blev forlæn-get, mens apsis blev sløjfet. Vinduerne blev da også lavet større. Også tårnet er fra denne tid. På skibets nordvæg findes der kalkmalerier, der bl.a. skildrer Kristus som himmelkonge.

Kalk-malerierne er tydeligvis fra den romanske tid, da de fortsætter på muren ind bag ved hvælvinger-nes støttepille. Kirkens altertavle er fra 1600-tallet med central billedskåret korsfæstelsesscene. Desuden ser man Adam og Eva samt fire kristne dyder: tro, håb, kærlighed og visdom. Hejninge kirke er en lille kirke med plads til 70-80 mennesker.

Hejninge Kirke Strandvejen 120C 4200 Slagelse

ROBERT RØSSELL

ROBERT RØSSELL

DER ER INGEN GRÆNSER ELLER REGLER SAT OP FOR, HVAD DER SMELTES SAMMEN I DE ENKELTE VÆRKER MED HENSYN TIL TEKNIK. EN EVIG UNDERSØGELSE OG NYSGERRIGHED INDENFOR TEKNIKKER OG MATERIALER.

ROBERT RØSSELL​

PIA ENGSTROM AGESEN

PIA ENGSTROM AGESEN

I MIT ARBEJDE MED LERET ER JEG OPTAGET AF AT LADE LERET FREMSTÅ SÅ NATURLIGT SOM MULIGT. DERUDOVER ARBEJDER JEG MED MODSÆTNINGER F.EKS. DET MASKULINE VERSUS DET FEMININE.

PIA ENGSTROM AGESEN

VEMMELEV KIRKE

VEMMELEV KIRKE

10:00–16:00 Udstilling Gratis kaffe og småkager.
10:00-16:00: Rundvisning i kirken og tårnet.

10:00 – 10:30 Udstilling. Gratis kaffe og småkager
10.00 – 15.00: Rundvisning i kirken og tårnet.
15.00 – 15.30: Fællessang fra Højskolesangbogen.
15.00 – 16.00: Musikgudstjeneste.

Vemmelev Kirke er opført omkring 1200 og er en af Vestsjællands største landsbykirker. Af den oprindeli-ge stenkirke står stadig en del af skibets sidemure og vestgavl mod tårnrummet tilbage. Tårnet og det nu-værende våbenhus er bygget omkring 1500 og indtil 1873 lå der også et nordligt våbenhus og sakristi. De blev dog begge nedrevet i forbindelse med opførelsen af et nyt og større kor bygget af gule mursten, som tydeligt ses på den udvendige ukalkede østgavl.

Kirkens ældste inventar er døbefonten fra 1200-tallet. Det er en romansk granitfont udhugget af én sten og forsynet med to relieffer; det ene forestillende Abrahams ofring af Isak og det andet »Den gode hyrde«. Altertavlen er fra 1612 og har påmalet Christian 4.s våbenskjold. Det fritstående alterbord og de løse knæ-fald er fra kirkens restaurering i 1992, og kirkens bibel er et eksemplar af Frederik 2.s bibel fra 1589. Prædikestolen er fra 1635 og har udskårne figurer af de fire evangelister.

I korbuen er ophængt et moderne vægkrucifiks udført af Niels Helledie omkring 1984. Det tidligere korbuekrucifiks fra omkring 1475 er op-hængt i våbenhuset, hvor også kirkens to gamle klokker fra 1616 og 1663 står.

VEMMELEV KIRKE​

LOTTE HOLTEN

LOTTE HOLTEN

JEG ARBEJDER MED MOTIVER FRA BY OG NATUR. MENNESKER DER BEVÆGER SIG IGENNEM RUM AF MØRKE OG LYS. NUET DER FLETTES SAMMEN MED FORTIDENS ERINDRINGER OG OVERGANGE DER FORVANDLER.

LOTTE HOLTEN

POUL JEPSEN

POUL JEPSEN

"IKAROS" DEN SMUKKE HISTORIE DER SKAL MINDE OS OM KUNSTEN AT FINDE BALANCEN MELLEM DRØMMEN OM AT FLYVE OG BEVARELSE AF JORDFORBINDELSEN.

POUL JEPSEN

TÅRNBORG KIRKE

TÅRNBORG KIRKE

10:00-16:00 Udstilling Gratis kaffe/te, vand eller vin.
11:00-11.30: Foredrag omhandlende markante personer gennem
tiderne i Tårnborg Sogn ved lokalhistoriker Kurt Rehder.
14:00-14:30: Korsør Marineforenings Sangkor underholder.

10:00–10:30 Udstilling
10:30–11:30 Gudstjeneste
Sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard.
11:30–16:00 Udstilling
Gratis kaffe/te, vand eller vin.
14:00-14:30 Cellokoncert ved 15-årige Asta Bundgaard Wanscher.

Hvis du, som så mange andre, skal til højmesse i Tårnborg kirke, bevæger du dig med stor sandsynlighed ad Marsk Stigs vej op ad bakken til banken, hvor kirken ligger.

Hvorfor hedder den Marsk Stigs Vej? Ganske enkelt fordi der ved kommunesammenlægningen i 1970 pludselig var to veje i Korsør Kommune, der hed Kirkevej, og den gik ikke.

Marsk Stig kender vi fra Mordet i Finderup Lade, men i 1289 sejlede han gennem Storebælt i sine bestræbelser på at bekæmpe kongemagten. Han skulle angiveligt have afbrændt Tårnborg kirke, hvilket Nationalmuseet i forbindelse med restaureringen af kirken i 1990-erne klart afviser.

Kort før man kommer til kirken, ser man borgbanken på højre hånd. Her lå Tårnborg, som var et vigtigt slot i forsvaret af Vestsjælland. Godt beskyttet af Korsør Nor.

200 meter sydøst for borgbanken ligger så den skønne Tårnborg Kirke. Vel nok en af landets smukkest beliggende kirker. Omkranset af Noret til den ene side og landbrugsjord til den anden. Det må være ethvert brudepars drøm at forlade kirken som æg-tefolk for derefter at nyde det skønne og betagende syn over Noret – dog smukkest i solskin!

For bygningsinteresserede skal nævnes, at kirken blev opført i starten af 1200-tallet som en romansk teglstensbygning. Efter flere ombygninger kom tårnet til i Senmiddelalderen.

Gå selv på opdagelse i kirken.

TÅRNBORG KIRKE

CHRISTELLA BAMFORD

CHRISTELLA BAMFORD​

KIRKERUMMET HOLDER JEG MEGET AF. DERFOR ER DET MED TAKNEMMELIGHED AT JEG UDSTILLER MIN KERAMIK HER. OMDREJNINGSPUNKTET I ALT MIT ARBEJDE ER SPÆNDET I KONTRASTER; I FORMEN, FARVEN, MATERIALET OG I LIVET.

CHRISTELLA BAMFORD

PERNILLE HELLESKOV PEDERSEN

PERNILLE HELLESKOV PEDERSEN

JEG ARBEJDER MED FORTÆLLINGER OM MENNESKETS INDRE OG YDRE KAMPE OG ER ISÆR OPTAGET AF PORTRÆTTET, SOM HVER GANG GIVER NOGET NYT OG RUMMER SÅ MANGE LAG OG HISTORIER.

PERNILLE HELLESKOV PEDERSEN

BOESLUNDE KIRKE

BOESLUNDE KIRKE

10.00 – 16.00 Udstilling Gratis kaffe/te og kage.
11.00 Musikalsk indslag ved organist Mirella Kjærulff og
kirkesanger Troels Kjærulff.

10.00 – 10.30 Udstilling Gratis kaffe/te.
10.30 – 11.30 Højmesse
Sognepræst Bjarke Pil Mørk med temaet: Kunst.
11.30 – 16.00 Udstilling
Gratis kaffe/te.

“Efter Sagnet blev kirken, der kaldtes Helligkors-Kirke og var en hyppigt besøgt Valfartskirke, først bygget på Borrebjerg. (Borgbjerg Banke – er nu mindepark for politikeren, Frederik Borgbjerg, født i 1866 i Boeslunde). Efter sagnet var det en Trold dèr ødelagde Grundvolden, så at den måtte flyttes til sit nuværende sted. Et andet sagn fortæller, at tårnene på kirkerne
i Boeslunde og Kirke-Stillinge, skal være opført af to Søstre. Nord for Kirken findes Hellig Kors Kilde, nu indrettet som Gadebrønd med Pumpe. Brønden nævnes i 1666 af Lægen Thomas Bartholin som værende blandt en af de ypperste Sundhedskilder på Sjælland: ”Om dens Kraft vidner Ordsproget: »Hjælp nu Gud og Hellig Kors Kilde”.
Det var således indtægterne fra de tilbagevendende kildemarkeder, der var grundlaget for kirkens størrelse (Boeslunde kirke er Danmarks største landsbykirke, med otte hvælv, fordelte over to kirkeskibe og ydre udsmykning i form af de mange blændinger.

BOESLUNDE KIRKE

SIMON AAEN

SIMON AAEN

NATURENS SKØNHED TRÆKKER HIMLEN NED TIL OS. SIMON AAEN ER KENDT FOR BÅDE SIN KIRKEKUNST OG SINE EKSPRESSIVE MALERIER. ARBEJDSOMRÅDET ER TROEN OG NATUREN. UDTRYKKET BALANCERER MELLEM DET KONKRETE OG DET ABSTRAKTE OG INDBYDER TIL RO OG FORDYBELSE.

SIMON AAEN

IDA WIETH

IDA WIETH

IDA WIETH ARBEJDER MED GLASSETS SPÆNDVIDDE I KOMBINATION MED ANDRE MATERIALER. I VÆRKSERIEN REACH UDFOLDES OG FREMHÆVES KOBBERTRÅDENE SOM HAR DEFINERET VÆRKETS FORM, OG HERMED UNDERSTREGES FRAGMENTER AF PROCESSENS FORLØB.

IDA WIETH

ROBERT JAKOBSEN

ROBERT JAKOBSEN

SKULPTURER SOM KÆRLIGHEDSBESKYTTERE, MYTEFORTÆLLERE OG TAVSHEDSHOLDERE. SKULPTURERNE ER SKABT SOM SAMTALEPARTNERE. PARTNERE, DER ER I STAND TIL AT HOLDE FAST I TAVSHEDEN. EN SLAGS TAVSHEDSHOLDERE GENNEM ET PAR ÅRTIER HAR JEG KOBLET DET ORDLØSE KUNSTNERISKE ARBEJDE MED SAMTALENS MULIGHED OG ORDENES TUSINDÅRIGE BETYDNING. KOBLET SAMTALE MED STILHED.

ROBERT JAKOBSEN

TONKA JELACA MARIJANCEVIC

TONKA JELACA MARIJANCEVIC

MIT KUNSTNERISKE VIRKE ARBEJDER JEG MED ORGANISKE FORMER. MATERIALERNE JEG BENYTTER ER HVIDE OG LETTE. MIN INSPIRATION KOMMER FRA DEN ÅNDELIGE VERDEN, HVILKET DEN HAR TIL FÆLLES MED KIRKEN.

TONKA JELACA MARIJANCEVIC

HAVREBJERG VALGMENIGHEDSKIRKE

HAVREBJERG VALGMENIGHEDSKIRKE

10:00–16:00 Udstilling Gratis kaffe/te og småkager.
Rundvisning og fortælling om kirken hele dagen.

10:00–16:00 Udstilling Gratis kaffe/te og småkager.
Rundvisning og fortælling om kirken hele dagen.

Valgmenigheden er en fri og åben enighed i den danske Folkekirke inspireret af Grundtvigs tanker om kirke, folk og pædagogik. Valgmenighedskirken i Havrebjerg blev bygget i 1904.
Den er tegnet af Ejvind Mørch og hoved-inspirationskilde har været motiver fra Italiens oldkristne og romanske arkitektur. Den er bygget af kalksten fra Stevns, som blev kørt dertil på hestevogne af de lokale
folk, som stod for at starte algmenigheden.
Skibet og koret forbindes af en korbue, som fremhæves med en malet udsmykning (korslam i medaljon, flankeret af blomsterguirlande) efter forlæg af Gudrun Trier Mørch. Inventaret er samtidigt med bygningen og fremstår i et samarbejde mellem kirkens arkitekt, Ejvind Mørch, og hans hustru, Gudrun Trier Mørch.
Altertavlen er malet af Viggo Pedersen 1908. Billedet er malet med olie på lærred og forestiller Kvinderne ved graven. Døbefonten, af granit, har under kummens mundingsrand et reliefhugget flettet bånd.
Vestfacaden flankeres af to tårne, og kun det nordre tårn er ført op i fuld højde. Klokken er støbt i 1904 af ”De Smithske Jernstøberier”.

HAVREBJERG VALGMENIGHEDSKIRKE

TINA KOLDING

TINA KOLDING

JEG ARBEJDER MED MIN KUNST PÅ FANØ. HER ER HØJT TIL HIMLEN OG VIDE HORISONTER – JEG FORTABER MIG UD I ALT OG INTET, SLIPPER GREBET OG LADER TIDEN STÅ STILLE.

TINA KOLDING​

SVEND HOLST-PEDERSEN

SVEND HOLST-PEDERSEN

DEN OVERVÆLDENDE BORNHOLMSKE NATURS NÆRHED OG DEN RÅ KLIPPEKYST ER OFTE INSPIRATION TIL MINE SANDSTØBTE SKULPTURER. JEG ARBEJDER OFTE LÆNGE MED EN IDÉ. DEN BEARBEJDES OG FORSKELLIGE MULIGHEDER I PROCESSEN AFPRØVES, FØR DET HELE MUNDER UD I NOGET KONKRET UNDER DEN ARRANGEREDE OG OFTE DRAMATISKE PROCES I GLASVÆRKSTEDET.

SVEND HOLST-PEDERSEN

SØNDERUP KIRKE

SØNDERUP KIRKE

10:00–16:00 Udstilling Gratis kaffe/te og kage.
Udstilling af veteranbiler.

10:00–16:00 Udstilling Gratis kaffe/te og kage.

Kirken består af et romansk kor og skib med fire gotiske tilbygninger, nemlig forlængelse af både koret og skibet, nordtårnet og våbenhuset foran syddøren.

Kirken har haft kalkmalerier fra tiden kort før reformationen. De blev fundet dels i 1864 og dels i 1902, men begge gange besluttede man at overkalke dem, da de blev beskrevet som ”meget grå”.

Altertavlen, som blev anskaffet i 1869-70, er et maleri med Kristus, der velsigner kalken, malet af Storch, og indsat i en egetræsramme. Dåbsfadet er af messing og er nederlandsk arbej-de fra omkring 1650. I bunden ses to mænd bæ-rende en mægtig vindrueklase på en stang over deres skuldre, og på randen ses en vindrueranke.

Sønderup Kirke, Sønderupvej 6, 4200 Slagelse

KARSTEN AUERBACH

KARSTEN AUERBACH

KARAKTERISTISK FORTÆLLENDE BILLEDSPROG AF LEVENDE, UDTRYKSFULDE MENNESKEKROPPE, SOM HELT BOGSTAVELIGT BRYDER RAMMERNE, BEVÆGER SIG DANSENDE DYNAMISK SOM FJERNØSTLIG KALLIGRAFI OG KUN FALDER TIL RO PÅ BAGGRUNDE AF ÆGTE BLADGULD.

KARSTEN AUERBACH

OLE VIDEBÆK

OLE VIDEBÆK

OLE VIDEBÆK ER BLANDT DE UTIDSKUNSTNERE, SOM IGENNEM HELE KARRIEREN HAR FORFULGT SIN EGEN BANE UAFHÆNGIGT AF TIDENS STRØMNINGER. HAN ARBEJDER BÅDE MED EN MANGFOLDIGHED I MENTALITET, FORSKELLIGE KUNSTNERISKE UDTRYK FRA SARTE GRAFISKE VÆRKER TIL ONUMENTALE SKULPTURER OG MURVÆRKER.

OLE VIDEBÆK

GUDUM KIRKE

GUDUM KIRKE

10:00–16:00 Udstilling Gratis vin og læskedrik.
12:00-13:00 Rundvisning i kirken. Historie og anekdoter.
15:00-15:30 Populære sange lige fra hjertet. (Syng med).
Sanger: Frank Pedersen.

10:00–16:00 Udstilling Gratis vin og læskedrik.
12:00-13:00 Rundvisning i kirken. Historie og anekdoter.
13:00-13:30 Evergreens Koret synger under ledelse af Henning Vilén.

Gudum Kirke er en af landes ældste kirker, der stammer helt tilbage fra 1100 tallet. Kirken er samtidig en af de mindste kirker i Danmark med sine kun 15 meters længde.

Kirkens beliggenhed ved åen er ganske usædvanlig. Hvor næsten alle landes godt 2300 kirker ligger højt i landskabet, er Gudum kirkes belig-genhed her historisk betinget.

Stednavnet ”Gudum” kan tolkes som ”stedet hvor guderne hører til/bor, og hvor der er tilknyttet en særlig kult”.

En mærkværdighed, der er enestående for Gu-dum kirke er, at antallet af kamtakker på tårnets vestside er fire, mens der på tårnets østside kun er tre. En bevidst handling???, som kan blive tol-ket således: Mennesket kan ikke lave det perfekte. Det kan kun Gud.

Altertavlen er højrenæssance – stil fra 1591. Akantusblad-ornamentering langs siderne. Fodstykket er tredelt med Veronikas svededug og to engle med skriftbånd: ”Respice in faciem Christi tui” (se i din Faders åsyn).

Gudum Kirke, Leragervej 4A, 4200 Slagelse

JAN PETERSEN

JAN PETERSEN

MINE MALERIER OG MEDALJER STAMMER, PRIMÆRT FRA DEN LEVEDE/LEVENDE NATUR.

JAN PETERSEN

SØRBYMAGLE KIRKE

SØRBYMAGLE KIRKE

10:00–16:00 Udstilling Gratis kaffe/te og kage

10:00–10:30 Udstilling
Gratis kaffe/te og kage.
10:30–11:30 Gudstjeneste
Sognepræst Marianne Myssen.
11:30–16:00 Udstilling
Gratis kaffe/te og kage

Sørbymagle Kirke ligger midt i den gamle Sørbymagle landsby.
Kirken består i dag af et romansk skib og kor med tre sengotiske tilbygninger: Sakristi, våben-hus og tårn med et endnu senere trappehus. Kirken var fra romansk tid (1150) kampestens-kirke, udpræget lille og lav. Den har kun været ca. halvt så stor som nuværende, der ellers stadig kan betegnes som en lille landsbykirke, med ca. 100 siddepladser.

Altertavlen der er fra 1965, er udført af maler og keramiker Arne L. Hansen. Den har gjort Sørbymagle Kirke kendt og berømt – henholdsvis værdsat og udskældt.
Prædikestolen er i senrenæssance. Storfelterne har figurer af Markus, Kristus med verdenskugle og Lukas. Det fjerde felt er tomt og et helt fag er forsvundet.

Sørbymagle Kirke, Sørby Hovedgade 33, 4200 Slagelse

POUL ERIK NIELSEN

POUL ERIK NIELSEN

POUL ERIK NIELSEN ER OPTAGET AF BYEN SOM SPEJL FOR HISTORIEFORTÆLLINGEN, FØRST OG FREMMEST GENNEM ARKITEKTUREN, HVOR DE HISTORISKE BYGNINGER SIDE OM SIDE MED DEN MODERNE ARKITEKTUR FORTÆLLER OM STADIGE FORANDRINGER.

POUL ERIK NIELSEN

HELENE SØS SCHJØDTS

HELENE SØS SCHJØDTS

HELENE SCHJØDTS SKABER TYNDE VÆRKER I PORCELÆN OG STENTØJ. VÆRKERNE ER SKABT AF MANGE SMÅ FOLDEDE ENHEDER I LER, SOM HEREFTER ER SAT SAMMEN TIL STØRRE VÆRKER I EN SYMMETRISK ENHED.

HELENE SØS SCHJØDTS

KIRKERUP KIRKE

KIRKERUP KIRKE

10:00–16:00 Udstilling Gratis kaffe/te og kage.

10:00–16:00 Udstilling Gratis kaffe/te og kage .

Kirkerup Kirke ligger på en lille banke i den øst-lige del af Kirkerup.

Efter sagnet skal kirken være bygget af to jom-fruer, som boede på Skovgaard, af hvilken den ene hed Jytte og blev begravet under alterfoden. Kirken er oprindelig en romansk kampestens-bygning fra ca. 1150. Mod øst er koret og bag-ved ligger sakristi bygget i munkesten fra senere middelalder (1450-1500).

Kirkens tårn er bygget i 1849 i nygotisk stil un-der Carl de Neergaard, Gunderslevholm. Tårnet danner den vestlige del af kirken.

Stolværket i kirken er fra ca. 1590 og kirken har 150 siddepladser.

Kirkens altertavle er udført i eg med to korinti-ske søjler af Chr. Holfeldt fra 1740. Prædikestolen er fra 1593 i fem fag, egetræsbe-malet, renæssance, doriske søjler med udsmykkede indskæringer.

Kirkerup Kirke, Esholtevej, 4200 Slagelse

EVA CECILIE SKAK LASSEN

EVA CECILIE SKAK LASSEN

VÆRKERNE ER FEMININE OG RÅ I KRAFT AF DET DETALJEREDE BRODERI I SKARP KONTRAST TIL DET SLIDTE PAPIR. MIN KUNST BLIVER SKABT I EN FUSION AF BRODERI OG COLLAGE.

EVA CECILIE SKAK LASSEN

SUSANNE KIRSÅ

SUSANNE KIRSÅ

DER ER HELE TIDEN EN NY DØR AT ÅBNE IND TIL GLÆDEN VED KUNST. ALLE MENNESKER JEG MØDER ER TIL NSPIRATION OG UDVIKLING FOR MIG I MIT EVIGE ARBEJDE SOM KUNSTNER

SUSANNE KIRSÅ

LUNDFORLUND KIRKE

LUNDFORLUND KIRKE​

10.00-16.00: Udstilling.
Gratis kaffe og kage samt
rundvisning i kirken.
12:00-13:00: Gratis sandwich

10.00-16.00: Udstilling.
Gratis kaffe og kage.
Rundvisning og fortælling om kirken.
12:00-13:00: Gratis sandwich.

Lundforlund Kirke blev bygget i år 1100 og ligger på det øjeste sted i Lundforlund by ud til Skælskør Landevej.
Lundforlund Kirkes apsis er et besøg værd, for det ottebladsformede vindue er det eneste kendte af den form.
Kig ind i kirken, der er et smukt rum, hvor triumfvæggen
mellem skib og kor har bevaret den oprindelige romanske åbning. I Lundforlund Kirke er det murede alterbord ligeledes
oprindeligt. Alterbordet har været dækket af en malet alterbordsforside fra omkring
1550, men er nu ophængt med et antependium vævet af Ida Kornerup og forestiller Helligåndens lue, der udsletter (bortbrænder) vor lidelse og sorg symboliseret ved Jesu tornekrone. Kirkens smukke prædikestol er fra omkring
1630.
Kirkens døbefond, der er af granit, har kunnet pryde en afhugget arkade og en kraftig, tovsnoet vulst ved overgangen til foden, der nu næsten er
skjult i gulvet. Fonden er smukt placeret i koret
lige foran alteret.

LUNDFORLUND KIRKE​

LARS BOLLERSLEV

LARS BOLLERSLEV

LARS BOLLERSLEV MALER DET SAMME MOTIV IGEN OG IGEN SOMMER, EFTERÅR, VINTER OG FORÅR, I SOL, REGN, TÅGE, SNE OG SLUD. BESAT AF DET EVIGT SKIFTENDE LYS PRÆCIS SOM MONET. MOTIVET ER BARE ANDERLEDES. LARS BOLLERSLEVS DOMÆNE ER VADEHAVET.

TOM JØRGENSEN, KUNSTAVISEN

FINN BORCH

FINN BORCH

I ARBEJDET MED MINE SKULPTURER ER JEG OPTAGET AF DYNAMIKKEN MELLEM VORES GRUNDFORTÆLLINGER OM AT BLIVE TIL OG HØRE TIL I FÆLLESSKABER OG OPLEVELSEN AF OFTE, AT STÅ OG KUNNE STÅ ALENE I VORES SØGEN EFTER OS SELV.

FINN BORCH

SCT. PEDERS KIRKE

SCT. PEDERS KIRKE

10:00 – 16:00 Udstilling
Gratis kaffe/te og kager.
Løbende musikalske indslag.

10:00 – 11:00 Højmesse
Sognepræst Stefan Lamhauge Hansen.
11:00 – 16:00 Udstilling
Gratis kaffe/te og kager. Løbende musikalske indslag.

Sct. Peders Kirke er den ældste endnu bevarede kirkebygning i Slagelse og den blev opført i slut-ningen af 1100-tallet.

Går man en tur rundt om Sct. Peders Kirke, kan man se store dele af de oprindelige sten i kirke-skibet.

Korbygningen er sandsynligvis opført omkring år 1320 og helt karakteristisk for tilbygningen er, at stilarten er blevet ændret fra romansk til go-tisk, hvilket betyder at det nye rum præges af et højt hvælvet loft og højere spidsbuede vinduer, hvilket også er ændret i øst-murens oprindelige vinduer.

I 1300-tallet – formodentlig kort efter korud-videlsen – blev kirken forsynet med et kapel på hver side, så den fik karakter af korskirke. Det nordre kapel »Hellig Anders Kapel«, blev bygget til i første halvdel af 1300-tallet, og efter gammel overlevering skulle Hellig Anders være begravet her i 1205. I 1400-tallet blev våbenhuset opført med kamtakker og blændinger og i 1500-tallet blev sakristiet opført i samme stil.

SCT.PEDERS KIRKE

GRETHE TRANBERG

GRETHE TRANBERG

FORTÆLLINGEN KOMMER LANGSOMT FREM UNDER MALEPROCESSEN, FIGURER OG VÆSNER, DYR OG MENNESKER GLIDER PÅ PLADS OG TRÆDER TYDELIGT FREM. HVIS RELIGION HANDLER OM, AT MANE EVENTYRLIGE OG PARADISISKE TILSTAND FREM ER BILLEDERNE NOK RELIGIØSE, MEN GLÆDEN OVER FARVERNE ER ALTID DRIVKRAFTEN.

GRETHE TRANBERG

JØRN HANSEN

JØRN HANSEN

REFLEKSIONER OVER NOGLE KULTURELLE INDTRYK, SYMBOLER OG PÅVIRKNINGER SOM OMGIVER OS ALLE: KIRKEN, KORSET, OG LYSET, OMSAT I SKULPTURELLE KOMBINATIONER I GLAS OG AF TRÆ OG GLAS.

JØRN HANSEN

HELLIGÅNDSKIRKEN

HELLIGÅNDSKIRKEN

10:00 – 16:00 Udstilling
Rundvisning og fortælling om kirken.

10:00 – 16:00 Udstilling
Rundvisning og fortælling om kirken.

Helligåndskirken var oprindeligt benævnt Slagelse Hospitalskirke og er sammenbygget med resterne af det gamle Helligåndshus. Helligåndshuset i Slagelse forekommer første gang i skrifter fra 1372 og fra 1498 omtales di-rekte, at der har været et kapel.

Den nuværende kirke er opført i 1864 af arkitekt Etatsråd H. Chr. Hansen.

Kirken er bygget på et kampestensfundament fra den ældre kirke – bygget 1450-1500.

Der har aldrig boet nonner eller munke på Sla-gelse kloster. Det blev stiftet som et helligånds-hus og havde til opgave at pleje syge og gamle. I dag er Slagelse Kloster beboet af selvhjulpne, aktive seniorer, der er fyldt 60 år. Det er meget attraktivt at søge bolig på klosteret, hvorfor Sla-gelse Kloster har en lang interesseliste. Beboer-ne på Slagelse Kloster betaler for husleje, lys og varme.

Slagelse Kloster, Bredegade 7D, 4200 Slagelse

ANNETTE FALK LUND

ANNETTE FALK LUND

DANSK-TYSK KUNSTNER ARBEJDER MED FARVESTRÅLENDE MALERIER, SILKETRYK OG PAPIRKLIP. HENDES MATERIALER ER GOUACHE, OLIEMALING, LÆRRED OG KALKSTENSPAPIR.

ANNETTE FALK LUND

PAWEL RUBASZEWSKI

PAWEL RUBASZEWSKI

PAWEL ARBEJDER MED FORSKELLIGE MATERIALER OG FORSKELLIGE SKALAER. HANS SKULPTURER FORTÆLLER EN HISTORIE OM DE UBESKRIVELIGE BESTANDDELE AF DEN MENNESKELIGE NATUR.

PAWEL RUBASZEWSKI

SKØRPINGE KIRKE

SKØRPINGE KIRKE

*minus toiletter

10:00 – 16:00 Udstilling
Gratis kaffe/te samt kage.

10:00 – 10:30 Udstilling
Gratis te og kaffe
10:30 – 11:30
Højmesse
Sognepræst Lisbeth Ravn Bolin.
11:30 – 16:00
Udstilling
Gratis te og kaffe

Skørpinge kirke er beliggende midt i byen, lidt fra hovedvejen.
Kirken er delvist opført i munkesten, men hvidkalket.

Kirken består af fem dele, romansk kor, romansk skib, sene middelalderlige tilbygninger som våbenhus, tårn og kapel (sakristi).
Altertavle fra 1646 restaureret i 1912 og omstaf-feret i 1926 af Ole Søndergaard.
Prædikestol fra 1590 er restaureret i 1936 med vejledning af føromtalte Ole Søndergaard.

SKØRPINGE KIRKE

KATRINE ENGMAN

KATRINE ENGMAN

KUNSTPRINT (I BEGRÆNSEDE OPLAG) AF ORIGINALE COLLAGER. TIL HVERT BILLEDE KNYTTER SIG EN LILLE POETISK TEKST, SOM GIVER STOF TIL EFTERTANKE. PRINTET SOM ET VANDBASERET GICLÉE-KUNSTPRINT PÅ FSC-MÆRKET AKVARELPAPIR I 100 % BOMULD.

KATRINE ENGMAN

VIVIAN HØI NIELSEN

VIVIAN HØI NIELSEN

JEG ER OPTAGET AF SPÆNDINGSFELTET MELLEM DET EVIGE OG DET FORGÆNGELIGE – DER HVOR NOGET BLIVER TIL ELLER ER I FORFALD. BEVÆGELSEN I DISSE STADIER AF LIV ØNSKER JEG AT FANGE OG FORENKLE GENNEM MIT MATERIALE, LERET.

VIVIAN HØI NIELSEN

GIMLINGE KIRKE

GIMLINGE KIRKE

10:00 – 16:00 Udstilling
Gratis kaffe/te og kage.

10:00 – 10:30 Udstilling
Gratis kaffe/te og kage.
10:30 – 11:30 Gudstjeneste
Sognepræst Merethe Dalby Hansen
11:30 – 16:00 Udstilling
Gratis kaffe/te og kage.

Gimlinge Kirke fra o. 1150 har bygningsmæssigt ændret sig som de fleste andre middelalderkirker, med indbygning af hvælvinger og tilbygning af våbenhus, sakristi, tårn og kapel.
Kirken har kalkmalerier fra 1300-tallet, men de mest kendte er de af Morten Maler signerede og til år 1409 daterede kalkmalerier i den nyeste del af koret.
I den ældste del af koret hænger en lysekrone til levende lys fra Antvorskov Slot. Lensmand Hugo Lützow’s søn Fridrich skænkede den til kirken efter faderens død i 1693. Hugo Lützow købte
Gimlinge kirke for at blive begravet her sammen med sine to hustruer, hvilket fremgår af gravsten og epitafium i sakristiet.
Prædikestolen fra 1594 bærer Christian Friis til Borreby og Mette Hardenbergs våbenskjold. På kirkegården ud for koret findes familiegravstedet for den sidste præst, der ejede kirken, C. S. Quistgaard. Gimlinge Kirke overgik til selveje i 1932 fra Gyldenholm Gods, og er blevet totalrenoveret i 2000.

GIMLINGE KIRKE

CHARLOTTE BRUUN

CHARLOTTE BRUUN

PÅ DERES HELT EGEN MÅDE ER CHARLOTTE BRUUNS MALERIER MEGET VIRKNINGSFULDE, OG MAN BLIVER SUGET MED HELT IND I DISSE GÅDEFULDE SCENERIER. DE BLIVER SIDDENDE PÅ NETHINDEN LÆNGE EFTER, MAN HAR KIGGET PÅ DEM.

CHARLOTTE BRUUN

KAREN BRINCK

KAREN BRINCK

JEG ARBEJDER I FIBERBETON OG I BRONZE. DE STORE FIGURER ER I FIBERTON SOM JEG MODELLERER OP. DE ER VEJRBESTANDIGE OG KAN STÅ I HAVEN ÅRET RUNDT. SKULPTURERNE ER PATINERET MED FORSKELLIGE MALEMIDLER OG GIFTFRIE FARVESTOFFER. DE BLIVER KUN SMUKKERE MED ÅRENE.

KAREN BRINCK

LISELUND HØJSKOLE

LISELUND HØJSKOLE

18.00 – 18.30 Aftenandagt
i kirkesalen ved provst Ulla Thorbjørn Hansen.
Alle er velkommen.

LISELUND HØJSKOLE

FIND VEJ

Nyhedsbrev