fbpx

SCT. MIKKELS KIRKE

SCT. MIKKELS KIRKE

*Minus toiletter

OFFICIEL ÅBNING

Fredag den 10.november 2023 kl. 16.30 i Sct. Mikkels Kirke.

Åbningstalere:

Formand for foreningen Kunst og Kirker Per Thuesen.
Direktør for Destination Sjælland Morten Jensen.
Provst Stefan Torbjørn Lamhauge Hansen.

Alle er velkomne

Sct. Mikkels Kirke er opført i tysk gotisk stil og er dateret til år 1333. Det store kirkerum måler 36 gange 20 meter. Hovedskibet munder ud i en femsidet polygon bag koret mod øst, hvor krucifikset, der er fra omkring år 1500, står på alteret foran de tre høje glasmosaikker, der viser henholdsvis Jesu indtog i Jerusalem, Jesu korsfæstelse og Jesu himmelfart.
Døbefonten og prædikestolen er med al sandsynlighed fremstillet i samme værksted i årene 1610-1614. De er udsmykket med forskellige bibelske motiver og historier fra både Det Gamle og Det Nye Testamente. Rundt om i kirken, i både hoved- og sideskibe og vå- benhus, er der opstillet 25 gravsten og mindetavler. Tårnet er fra 1400-tallet, og kirken gennemgik en større renovering i 1873-1876. Kirken har fire fungerende klokker, hvoraf den ældste er fra 1350.
Det store orgel er netop ved at være færdig med en renovering og udbygning. Træet i orglets facade er fra det gamle Antvorskov Kloster, og designet på orglet illustrerer ærkeenglen Michael. Ærkeenglen ses også i kamp med dragen som en statue i et springvand nord for kirken. Statuen er fra 1933 og er renoveret i 2016.

Sct. Mikkels Kirke, Rosengade 4A, 4200 Slagelse

VI HÅBER, AT MANGE VIL BENYTTE ANLEDNINGEN TIL AT KØRE RUNDT OG BESØGE DE 14 KIRKER FOR AT OPLEVE KUNSTEN, KIRKERNE OG ALLE FORTÆLLINGERNE.

BOESLUNDE KIRKE

BOESLUNDE KIRKE

Program

10.00 – 16.00: Udstilling – Gratis kaffe/te og kage.

10.00 – 13.00: Udstilling Gratis kaffe/te og kage.
13.00 – 14.00: Fortælling Fortælling om kirken og dens historie. Fortæller: Bo Hartmann.
14.00 – 16.00: Udstilling Gratis kaffe/te og kage.

Sagnet fortæller, at trolden Borg ikke kunne lide, at man byggede en kirke på hans banke, Borgbjerg Banke, og derfor rev han den ned om natten. Men de lokale genopbyggede kirken flere gange, indtil de vedtog at flytte kirken over på den anden side af Sønderupvej. Boeslunde Kirke er en af egnens yngste landsbykirker, kun omkring 700 år. Et lille stykke kampestensmur i sydvæggen stammer fra den tidligere stenkirke på stedet og er formentlig et par hundrede år ældre. Er Boeslunde kirke end ung af alder, så er den til gengæld egnens største landsbykirke. Den er i næsten ren gotisk stil og særpræget på grund af det toskibede, relativt lavlavloftede kirkerum, der er dækket af 8 smukke hvælv. Kirken er påbegyndt omkring 1300 og siden blevet udvidet i etaper, indtil den nåede sin nuværende størrelse omkring 1450.
En væsentlig årsag til, at kirken er blevet så stor, er helligkilden Hellig Kors Kilde, nord for kirken. Den var en meget besøgt helligkilde i middelalderen, og det berettes, at mange syge er blevet helbredt ved at drikke af dens vand og vaske sig med det. Vandet var for datidens forhold meget rent, men størst virkning har det nok haft dengang som i dag, at de syge troede, at Gud ville gøre dem raske.

Boeslunde Kirke, Kirkestræde 9, 4242 Boeslunde

BODIL OTT CHEMNITZ

Bodil_O_C
BODIL OTT CHEMNITZ

YELLOW ANGELS – UNIK DIGITAL KUNST FRA THE OTT STUFF. ÆTERISKE, URELIGØSE, SKÆVE, UNDERFUNDIGE ENGLE, DER TRÆKKER DIG IND I DRØMMEAGTIGE BILLEDER. VÆRKERNE UDFORDRER BESKUERENS OPFATTELSE AF VIRKELIGHEDEN OG ILLUSTRERER, AT TINGENE IKKE ALTID ER SOM DE SER UD TIL AT VÆRE.

INGER MEHLUM

Inger_M
INGER MEHLUM

MIT ARBEJDE MED LERET SPÆNDER BREDT FRA DET FINESTE PORCELÆNSLER TIL GROFT STENTØJSLER. MEN DET GENNEMGÅENDE VED MINE ARBEJDER ER AT JEG ARBEJDER MED ENKLE FORMER OG TILSTRÆBER LETHED, SKØNHED OG BALANCE I MINE VÆRKER, OGSÅ I DE STORE FORMATER.

STINE RING HANSEN

Stine_R_H
STINE RING HANSEN

STINE RING HANSEN HAR GENNEM SINE 30 ÅR SOM BILLEDHUGGER UDFØRT ADSKILLIGE UDSMYKNINGER OG PRISER, SAMT BUSTER. SKULPTUREN "HYLDEST TIL HILDEGARD VON BINGEN" SES FORAN SLAGELSE SYGEHUS. STINE LÆGGER VÆGT PÅ AT SKULPTUREN I SIT UDTRYK GIVER ANLEDNING TIL EFTERTÆNKSOMHED.

INGER MEHLUM

HENNING ELVING

ELVING HAR SIDEN 70-ERNE ARBEJDET MED UDGANGSPUNKTET I DEN KLASSISKE TORSO. HANS BRONZESKULPTURER ER SKABT I EN DIGTERISK SFÆRE, HVIS SÆRPRÆGEDE OG INDIVIDUELLE UDTRYK GIVER SIG TIL KENDE I FIGURERNES LINIE- OG FORMSPROG.

FLAKKEBJERG KIRKE

FLAKKEBJERG KIRKE

Program

10.00 – 16.00: Udstilling – Gratis kaffe/te, kager og juice.

09.00 – 10.00: Gudstjeneste
10.00 – 16.00
: Udstilling – Gratis kaffe/te, kager og juice.

Den hvidkalkede Flakkebjerg kirke er beliggende i det nordvestlige hjørne af Flakkebjerg landsby.
Kirke er bygget i ca år 1100, med romansk kor og skib. Sengotiske tilbygninger fra ca .år 1500, som sakristi ved korets nordside, tårn mod vest og mod syd et kapel, der nu er våbenhus ved skibets nordside er der et ligkapel fra ca år 1900,samt endnu et fra 1925.
Den næsten fuldt bevarede romanske kirkebygning, har en meget skæv grundplan (det ses indenfor). Kirken er udsmykket med kalkmalerier.

Flakkebjerg Kirke, Snekkerupvej 2, Flakkebjerg, 4200 Slagelse

MARIANNE HELSTRUP

Marianne_H
MARIANNE HELSTRUP

NATUREN BETYDER MEGET FOR MIG. JEG ER SÅ HELDIG AT BO I KYSTBYEN AARHUS, SOM BYDER PÅ BÅDE HAN OG SKOV. DET ER HER, JEG DAGLIGT TRAVER RUNDT OG SAMLER INDTRYK, LYS, FARVER, STEMNINGER OG DUFTE, SOM ALT SAMMEN ER TIL STOR INSPIRATION FOR MIT ARBEJDE MED MALERIET.

IRENE ROSENKRANTZ

portræt
IRENE ROSENKRANTZ

IRENE ROSENKRANTZ LAVER SKULPTURER, RELIEFFER OG SMYKKER AF SKROTMETAL, KOMBINERET MED BRONZESTØBTE DYREKRANIER. DE KAN EFTERFØLGENDE SES I ODSHERRED: ANNEBERG KULTURPARK HVOR HUN HAR VÆRKSTED OG GALLERI.

GUDUM KIRKE

GUDUM KIRKE

Program

10.00 – 16.00: Udstilling – Gratis vin og læskedrik.
12.00 – 12.30: Rundvisning – Rundvisning i kirken.
13.30 – 14.00: Koncert – Evergreen koret synger under ledelse af Henning Vilén.

10.00 – 16.00: Udstilling – Gratis vin og læskedrik.
12.00 – 12.30: Rundvisning – Rundvisning i kirken.

Gudum Kirkes beliggenhed ved Gudum å, er ganske usædvanlig. Hvor næsten alle landets godt 2300 kirker ligger højt i landskabet, er Gudum Kirkes beliggenhed her historisk betinget.
Stednavnet Gudum kan oversættes til ”Guds Hjem” eller ”stedet, hvor Guderne hører til/bor, og hvortil der er knyttet en særlig kult”. På dette sted har der nemlig langt før den nuværende kirke blev opført, været offerplads for den – dengang – store boplads ved åen.
Senere kom en trækirke på stedet – vi er før 900-tallet – og så fulgte den første kirke i romansk stil, bygget af marksten, sidst år 1000-tallet. Våbenhus og tårn står cisterciensermunkene fra Sorø for, nu i gotisk stil.
Tårnets kamtakker har en sjov historie, som vi gerne fortæller
om ved en rundvisning!
I kirkemuren findes mod nord den meget særegne, bevaringsværdige Grangieport – hvortil der er en historie, værd at fortælle.
Indvendig er altertavlen fra år 1591, i ”højrenæssance”, omkranset af akantusblade og i det tredelte fodstykke ses Veronikas svededug og to engle med skriftbånd: ”Respice in faciem Christi tui”. ( se i din Faders åsyn ). Krucifikset over korbuen er i sen gotisk stil, fra omk. år 1500, i en lidt komisk udførelse!

Gudum Kirke, Leragervej 4A, Gudum, 4200 Slagelse

CHRISTIAN ULRIK SCHMIDT

Christian_U_S
CHRISTIAN ULRIK SCHMIDT

TØRRE TEKNIKKER PÅ PAPIR LIGGER GODT FOR MIG: KUL – GRAFIT – PASTEL – LITTERÆRE INSPIRATIONER HAR TIDLIGERE VÆRET IGANGSÆTTENDE. FRA BIBELEN TIL PAUL AUSTER. FRA HEINESEN TIL BLAKE. I DAG HAR EN MALERISK TILSTAND INDFUNDET SIG NÅR JEG GÅR TIL DET HVIDE PAPIR . EN FABULERENDE ÅBEN DIALOG UDFOLDER SIG: – FIGURATIV – ORNAMENTAL.

HENNING ELVING

HENNING ELVING

ELVING HAR SIDEN 70-ERNE ARBEJDET MED UDGANGSPUNKTET I DEN KLASSISKE TORSO. HANS BRONZESKULPTURER ER SKABT I EN DIGTERISK SFÆRE, HVIS SÆRPRÆGEDE OG INDIVIDUELLE UDTRYK GIVER SIG TIL KENDE I FIGURERNES LINIE- OG FORMSPROG.

HAVREBJERG KIRKE

HAVREBJERG KIRKE

Program

10.00 – 16.00: Udstilling Gratis kaffe/te.

10.00 – 11.00: Gudstjeneste
11.00 – 16.00: Udstilling Gratis kaffe/te.

Sagnet fortæller, at trolden Borg ikke kunne lide, at man byggede en kirke på hans banke, Borgbjerg Banke, og derfor rev han den ned om natten. Men de lokale genopbyggede kirken flere gange, indtil de vedtog at flytte kirken over på den anden side af Sønderupvej. Boeslunde Kirke er en af egnens yngste landsbykirker, kun omkring 700 år. Et lille stykke kampestensmur i sydvæggen stammer fra den tidligere stenkirke på stedet og er formentlig et par hundrede år ældre. Er Boeslunde kirke end ung af alder, så er den til gengæld egnens største landsbykirke. Den er i næsten ren gotisk stil og særpræget på grund af det toskibede, relativt lavlavloftede kirkerum, der er dækket af 8 smukke hvælv. Kirken er påbegyndt omkring 1300 og siden blevet udvidet i etaper, indtil den nåede sin nuværende størrelse omkring 1450.
En væsentlig årsag til, at kirken er blevet så stor, er helligkilden Hellig Kors Kilde, nord for kirken. Den var en meget besøgt helligkilde i middelalderen, og det berettes, at mange syge er blevet helbredt ved at drikke af dens vand og vaske sig med det. Vandet var for datidens forhold meget rent, men størst virkning har det nok haft dengang som i dag, at de syge troede, at Gud ville gøre dem raske.

Havrebjerg kirke, Krænkerupvej 65, Havrebjerg, 4200 Slagelse

JAN KRAGSIG PEDERSEN

Jan_K_P
JAN KRAGSIG PEDERSEN

KUNST ER FOR MIG EN FØLELSE, EN FORSTÅELSE AF LIVET OMKRING OS ALLE. FØLELSERNE SÆTTER LIVET I PERSPEKTIV, OG GIVER MENING. JEG ER MEGET LIVSGLAD OG MALER DERFOR POSITIVE MOTIVER, DOG MED EN SMULE KANT.

CHARLOTTE TØNDER

Charlotte_T
CHARLOTTE TØNDER

DEN UDSTRÅLING, DE ENKELTE FIGURER HAR, ER FORDI CHARLOTTE TØNDER KAN SIT KRAM OG ER EN MEGET DYGTIG KUNSTNER SAMT HAR DET DER KRÆVET, EN OMHU FOR DETALJER, EN GOD PORTION FANTASI OG EN SIKKER MATERIALE FORNEMMELSE.

HAVREBJERG VALGMENIG-HEDSKIRKE

HAVREBJERG VALGMENIGHEDSKIRKE

*Minus toiletter

Program

10.00 – 16.00: Udstilling – Udstilling og rundvisning i kirken samt kaffe og lidt sødt til ganen.

09.00 – 10.00: Gudstjeneste – Valgmenighedspræst Nikolai Wessel. Alle er velkommen.
10.00 – 16.00: Udstilling – Udstilling og fortælling om kirken. Kaffe/te og lidt sødt til ganen.

Valgmenigheden er en fri og åben menighed i den danske
Folkekirke inspireret af Grundtvigs tanker om kirke, folk og pædagogik.
Valgmenighedskirken i Havrebjerg blev bygget i 1904.
Den er tegnet af Ejvind Mørch og hoved-inspirationskilde har været motiver fra Italiens oldkristne og romanske arkitektur. Den er bygget af kalksten fra Stevns, som blev kørt dertil på hestevogne af de lokale folk, som stod for at starte valgmenigheden.
Skibet og koret forbindes af en korbue, som fremhæves med en malet udsmykning (korslam i medaljon, flankeret
af blomsterguirlande) efter forlæg af Gudrun Trier Mørch, som var gift med Ejvind Mørch.
Altertavlen er malet af Viggo Pedersen 1908. Billedet er malet med olie på lærred og forestiller Kvinderne ved graven. Den store egetræsramme til alterbilledet er tegnet af Gudrun Trier Mørch, symboler og indskrift valgt af Niels Dael, udskåret af billedeskærer Rygård fra Århus, og selve rammen er lavet hos snedkermester Peter Andersen i Slagelse. Døbefonten, af Bornholms granit, har under kummens mundingsrand et reliefhugget flettet bånd.
Vestfacaden flankeres af to tårne, og kun det nordre er ført op i fuld højde. Klokken er støbt i 1904 af De Smithske Jernstøberier.

Havrebjerg Valgmenighedskirke, Krænkerupvej 53, Havrebjerg, 4200 Slagelse

METTE SKOV MÆRSK

Mette_S_M
METTE SKOV MÆRSK

BÅDE I KUNSTNE OG I LIVET ER JEG MEGET OPTAGET AF NATUREN OMRKING OS. JEG ARBEJDER MED AKVAREL, OG MIT KUNSTNERISKE FOKUS ER DEN NORDISKE NATUR – LANDSKABER, FUGLE OG INSEKTER – SÆRLIG DEN VILDE NATUR, ER EN STOR INSPIRATIONSKILDE FOR MIG.

INGA VESTERGAARD SØRENSEN

Inga_V_S
INGA VESTERGAARD SØRENSEN

INGA VESTERGAARD SØRENSENS SKULPTURER ER FREMSTLLET I STENTØJ OG PÅTAGER SIG MENNESKELIGE TRÆK OG GØREMÅL. HUN HAR ARBEJDET MED KERAMIKKEN SIDEN MIDT I 80'ERNE, HVOR HUN BLEV UDDANNET FRA KUNSTHÅNDVÆRKERSKOLEN I KOLDING.

HEJNINGE KIRKE

HEJNINGE KIRKE

*Minus toiletter

Program

10.00 – 16.00: Udstilling – Gratis kaffe/te og kage.

10.00 – 16.00: Udstilling – Gratis kaffe/te og kage.

Hejninge kirke er oprindeligt bygget i 1100-tallet, men har undergået ombygninger allerede i middelalderen, hvor der blandt andet blev bygget hvælvinger i kirken. Det er en lille kirke med plads til 70-80 personer. Sognet er heller ikke ret stort, så halvdelen af sognets beboere kan faktisk sidde ned i kirken på én gang. I kirkens skib findes der på nordvæggen kalkmalerier. De er malet før hvælvingerne blev bygget i kirken, så dele af kalkmalerierne er dækket af støttepillerne til hvælvene. Det største billede forestiller Kristus som himmelkonge, der får fremvist torturinstrumenterne fra hans lidelse og død: kors, spyd og tornekrans.
Altertavlen viser i midterfeltet den korsfæstede Kristus, to engle opsamler hans blod fra hænderne i kalke (en hentydning til nadveren), ved korset står Jesu mor og disciplen Johannes. Dette motiv er flankeret af to figurer, Adam og Eva, således at det understreges, at Kristus med sin død åbnede porten til Himmerige, som Adam og Eva ved deres ulydighed fik lukket. Øverst på altertavlen er der fire figurer, der symboliserer: tro, håb, kærlighed og visdom. Kirken er smuk og enkel. Altertavle og alterbord blev restaureret i 2010-11, mens blandt andet prædikestolen og knæ- faldet blev restaureret i 2022. Der er gudstjeneste i kirken to gange om måneden, og den er ramme for sognets højtidsfejringer samt dåb, konfirmationer, bryllupper og begravelser. Desuden holdes der koncerter og sangaftener, og der undervises minikonfirmander fra friskolen.

Hejninge Kirke, Strandvejen 120 C, Hejninge, 4200 Slagelse

VIBEKE JENSEN

Vibeke_J
VIBEKE JENSEN

ØJEBLIKSBILLEDER AF STEDER, DEFINERET AF LYS MÆTTET AF STEMNING. JEG PRIKKER MOTIVERNE OP. BINDER DEM SAMMEN MED LASERENDE FLADER OG PLAMAGER, FOR AT OPNÅ EN SITRENDE OG SANSELIG STEMNING. NOGLE GANGE GENGIVER PRIKKERNE LYSET OG ANDRE GANGE OVERTAGER MØRKET.

HENNING ELVING

Henning_E
HENNING ELVING

ELVING HAR SIDEN 70-ERNE ARBEJDET MED UDGANGSPUNKTET I DEN KLASSISKE TORSO. HANS BRONZESKULPTURER ER SKABT I EN DIGTERISK SFÆRE, HVIS SÆRPRÆGEDE OG INDIVIDUELLE UDTRYK GIVER SIG TIL KENDE I FIGURERNES LINIE- OG FORMSPROG.

KIRKERUP KIRKE

KIRKERUP KIRKE

Program

10.00 – 16.00: Udstilling Gratis kaffe/te og småkager.

10.00 – 10.30: Udstilling Gratis kaffe/te og småkager.
10.30 – 11.30: Gudstjeneste.
11.30 – 16.00: Udstilling Gratis kaffe/te og småkager.

Kirkerup Kirke ligger på en lille banke i den østlige del af Kirkerup.
Efter sagnet skal kirken være bygget af to jomfruer, som boede på Skovgaard, af hvilken den ene hed Jytte og blev begravet under alterfoden. Kirken er oprindelig en romansk kampestensbygning fra ca. 1150. Mod øst er koret og bagved ligger sakristi bygget i munkesten fra senere middelalder (1450-1500).
Kirkens tårn er bygget i 1849 i nygotisk stil under Carl de Neergaard, Gunderslevholm. Tårnet danner den vestlige del af kirken.
Stolværket i kirken er fra ca. 1590 og kirken har 150 siddepladser.
Kirkens altertavle er udført i eg med to korintiske søjler af Chr. Holfeldt fra 1740. Prædikestolen er fra 1593 i fem fag, egetræsbemalet, renæssance, doriske søjler med udsmykkede indskæringer.

Kirkerup Kirke, Esholtevej 2A, Kirkerup, 4200 Slagelse

METTE TØNDER

Mette_T
METTE TØNDER

METTE TØNDERS EKPRESSIVE MALERIER PLACERER SIG UDTRYKSMÆSSIGT MELLEM BRUTALITET OG BLIDHED. GENNEM KRAFTFULDE PENSELSTRØG, FARVEHOLDNINGER OG KONTRASTER VIBRERER HENDES MALERIER AF LIV.

RIKKE STENHOLT

Stenholt_Glas_01
RIKKE STENHOLT

MIT UDGANGSPUNKT ER SÆDVANLIGVIS DET FLYDENDE, GLØDENDE VARME GLAS, SOM JEG FORMER I FRI HÅND. INDIMELLEM KOMBINERER JEG GLASSET MED ANDRE MATERIALER SOM EKSEMPELVIS SØLV OG GULD. JEG FASCINERES OGSÅ AF, AT GIVE GLASSET ET MERE RÅT UDTRYK I STØRRE MASSIVE STØBNINGER. ENDELIG UDFØRER JEG LEJLIGHEDSVIS VÆRKER I NEON. I ALLE MINE VÆRKER SPILLER LYSET EN VÆSENTLIG ROLLE.

SCT. PEDERS KIRKE

SCT. PEDERS KIRKE

*Minus toiletter

Program

10.00 – 16.00: Udstilling – Kaffe/te.
Musikalsk underholdning i løbet af dagen.

10.00 – 11.00: Gudstjeneste – Provst Stefan Lamhauge Hansen.
11.00 – 16.00: Udstilling – Gratis kaffe/te.
Musikalsk underholdning i løbet af dagen.

Sct. Peders Kirke er den ældste endnu bevarede kirkebygning i Slagelse, og den blev opført i begyndelsen af 1100-tallet. Går man en tur rundt om kirken, kan man se store dele af de oprindelige sten i kirkeskibet.
Slagelses aldrig officielt kanoniserede helgen, Hellig Anders, skulle angiveligt have været præst i kirken og efter sin død i 1205 være begravet i kirkens nordre kapel, Hellig Anders Kapel.
En del af kirkens interiør stammer oprindeligt fra Antvorskov Kloster og blev tilført kirken, da klosterkirken blev nedlagt. Det gælder bl.a. døbefonten, munkestolene og træskulpturen af Skt. Dionysius ved alteret.
Koret er opført omkring år 1320, hvor stilarten blev ændret fra romansk til gotisk med højt hvælvet loft og højere spidsbuede vinduer. Kirken fik karakter af korskirke, da kapellerne blev bygget til i 1300-tallet.
I 1400-tallet blev våbenhuset opført med kamtakker og blændinger, og i 1500-tallet blev sakristiet opført i samme stil.

Sct. Peders Kirke, Herrestræde 1A, 4200 Slagelse

KAJ FLEMMING NIELSEN

Kaj_F_N
KAJ FLEMMING NIELSEN

TIDEN OG DET RUM, VI ER OMGIVET AF, ER MIT FOKUS. EN AF MINE INSPIRATIONSKILDER ER KALKMALERIER. JEG SER SELV MINE VÆRKER SOM MODERNE KALKMALERIER, IDET VI NU TIL DAGS ER VÆNNET MERE TIL ABSTRAKTE FORMER OG SYMBOLER END TIDLIGERE.

JANE BALSGAARD

Jane_B
JANE BALSGAARD

MIN BETAGELSE AF SKIBE OG FORSKELLIGE SKIBSMODELLER – FRA STORE SEJLFØRENDE FULDRIGGERE TIL ENKLE GRØNLANDSKE KAJAKKER – HAR FØRT TIL FREMSTILLING AF SKIBE I FORSKELLIGE STØRRELSER; FRA 12 METERLANGE SKIBE TIL MODELLER AF SMÅ GLASSTØBTE BÅDE, DER HAR RIG AF BAMBUSGRENE OG SEJL AF HÅNDSTØBT PLANTEPAPIR.

SKT. POVLS KIRKE

SKT. POVLS KIRKE

Program

10.00 – 12.30: Udstilling – Gratis kaffe/te og kage.
12.30 – 13.00: Koncert – Organist Simon Rasmussen.
13.00 – 14.00: Udstilling – Gratis kaffe/te og kage.
14.00 – 14.30: Koncert – Organist Simon Rasmussen.
14.30 – 16.00: Udstilling – Gratis kaffe/te og kage.

09.30 – 10.00: Gudstjeneste – Nadvergudstjeneste. Sognepræst Lykke Fugl Wester.
10.00 – 12.30
: Udstilling – Gratis kaffe/te og kage.

Sankt Povls kirke er ikke ældre end fra 1871. Kirken blev indviet 2. Pinsedag 1871, den 29. maj og fik navnet St. Povls Kirke – opkaldt efter apostlen Paulus. Kirken afløste Sct. Gertruds Kirke nedrevet i vinteren 1863-64, da der var fare for at den ville styrte sammen på grund af dårlig stand.
Sankt Povls Kirke blev bygget 1869-1871 efter plan af professor ved Johan Daniel Herholdt, der var arkitekt, professor ved Det kongelige Akademi og kongelig bygningsinspektør. Sankt Povls Kirke blev oprindeligt tegnet og bygget med et almindeligt sadeltag og tårn. Men byens bedre borgerskab ønskede en mere prægtig kirke, der var en købstad værdig og samlede ind, så kirken fik sit nuværende spir og løgkuppel i 1925 til byens 500-års jubilæum. Ikke alle var lige begejstrede for det nye udseende.
Meget af Skt. Povls Kirkes inventar stammer fra Sct. Gertruds Kirke. Det er præ- dikestolen, stagerne på alteret, kirkens kors, lysekronerne, døbefonten og kirkeskibet ”Corsoer”.
Skibet er skænket af Korsør Sølaug i 1789. Oprindeligt var skibet kun illumineret, når døtre af sølauget blev gift, ved bisættelse af sølaugets medlemmer og i julen – senere ved alle bryllupper da der nok er søfolks blod i alle døtre fra Korsør. I dag er der lys i skibet ved alle gudstjenester.
Det særlige ved Sankt Povls kirke er, at kirken vender ”forkert” således, at indgangen ligger mod øst og alteret mod vest. Det er kun 2 kirker i Danmark, som vender på denne måde, da alteret normalvis vender mod øst, men Maribo Domkirke og Sankt Povls kirke i Korsør har fået dispensation, sådan at kirken åbner sine døre ud mod byen og ikke ”vende ryggen til”. Gågaden løber på den måde ind i kirken og ender foran alteret.

Skt. Povls Kirke, Kirkepladsen 5, 4220 Korsør

TRINE KANDBORG

Trine_K
TRINE KANDBORG

MIN DRIVKRAFT ER BÅRET AF BEGEJSTRING, KÆRLIGHED OG FRUSTRATION. I MIN DIALOG MED MALERIET, SKER DET OFTE AT DER ER PÅFØRT OVER 10 LAG, FØR JEG FORSTÅR HVAD MALERIET FORSØGER AT FORTÆLLE MIG OG HVORNÅR JEG SKAL STOPPE.

MICHAEL BEHREND HANSEN

Portræt MBH 4
MICHAEL BEHREND HANSEN

I SINE SKULPTURER AF MENNESKER INSISTERER MICHAEL BEHREND HANSEN PÅ HUMANITET, KÆRLIGHED OG SOLIDARITET, NÅR HAN SKILDRER AKTUELLE FORHOLD PÅ EN MERE KRITISK MÅDE. – DET ER SKULPTURER MED MENING...

SORTERUP KIRKE

SORTERUP KIRKE

Program

10.00 – 14.00: Udstilling Gratis kaffe/te og kage.
14.00 – 14.30: Musik Musikalsk indslag. Musikskoleelev fra Slagelse Musikskole.
14.30 – 16.00: Udstilling Gratis kaffe/te og kage.

09.30 – 10.00: Andagt
10.00 – 16.00: Udstilling Gratis kaffe/te og kage.

Den hvidkalkede kirke ligger efter landsbyens udflytning ret ensomt ved sognets sydøstlige grænse. Den oprindelige kirke består af romansk kor og skib med fire sengotiske tilbygninger: korforlængelse mod øst, sakristi (nu kapel) ved korets nordside, tårn og våbenhus. Kirken omtales i Roskildebispens jordebog omkring 1370. Den har i tidens løb haft forskellige ejere bl.a. godset Ødemark, og omkring 1800 erhvervedes kirken af general H.H. Eicksted, der lagde den ind under ejendommen Store Frederikslund (Kindertofte sogn), hvorfra den overgik til selveje i 1918.

Inventar: Prædikestolen fra ca. 1630. Alterbilledet er et Kristusbillede malet af B.S. Ingemanns hustru Lucie Ingemann 1853. Romansk døbefont af granit. Frobenius orgel fra 1969. På korets nordvæg hænger et epitafium i bruskbarok over provst Hans Jacobsen (død 1618) og hustru Marie Christensdatter og hendes anden mand sognepræst Thomas Jørgensen Morsing. På skibets nordvæg er opsat et epitafium i rokoko af sortmalet kalksten og hvidt marmor over etatsråd Urban Bruun, Ødemark, (død 1742) og hustru Anna Leth.

Kilde: Nationalmuseet: “Danmarks Kirker”

Sorterup Kirke, Sorterup Kirkevej 21A, Sorterup, 4200 Slagelse

ERIK REINERT

Erik_R
ERIK REINERT

ERIK REINERT ER EN KUNSTNER, DER SKABER MALERIER AF MENNESKER I BEVÆGELSE, OFTE VED AT BRUGE EN UNIK TILGANG TIL AT SÆTTE EN FILM PÅ PAUSE OG BRUGE ET GITTER TIL AT FANGE DEN MENNESKELIGE FORM I ET BESTEMT ØJEBLIK.

KIRSTEN HOLM NIELSEN

Kirsten_H_N
KIRSTEN HOLM NIELSEN

SOM SKULPTUREL KERAMIKER ER JEG EKSPERIMENTENDE BÅDE I FORM OG GLASUR. SKULPTURERNE ER HÅNDMODELEREDE OG INSPIRERET AF DEN RUNDE URFORM. DENNE FORM ER ET SYMBOL PÅ DET LIVGIVENDE SS LIVMODEREN. FORMEN BVEARBEJDES OG GLASUREN LÆGGES PÅ I FLERE LAG.

SØNDERUP KIRKE

SØNDERUP KIRKE

Program

10.00 – 11.30: Udstilling – Gratis kaffe/te og kage.
11.30 – 12.00: Musik – Sange fra hjertet. Frank Pedersen underholder akkompagneret af Henning Vilén.
12.00 – 16.00: Udstilling – Gratis kaffe/te og kage.

10.00 – 16.00: Udstilling – Gratis kaffe/te og kage.

Kirken består af et romansk kor og skib med fire gotiske tilbygninger, nemlig forlængelse af både koret og skibet, nordtårnet og våbenhuset foran syddøren.
Kirken har haft kalkmalerier fra tiden kort før reformationen. De blev fundet dels i 1864 og dels i 1902, men begge gange besluttede man at overkalke dem, da de blev beskrevet som ”meget grå”.
Altertavlen, som blev anskaffet i 1869-70, er et maleri med Kristus, der velsigner kalken, malet af Storch, og indsat i en egetræsramme. Dåbsfadet er af messing og er nederlandsk arbejde fra omkring 1650. I bunden ses to mænd bæ- rende en mægtig vindrueklase på en stang over deres skuldre, og på randen ses en vindrueranke.

Sønderup Kirke, Sønderupvej 6, 4200 Slagelse

LIS TULSTRUP PETERSEN

Lis_T_P
LIS TULSTRUP PETERSEN

FORESTIL DIG, AT DU LIGGER I DET HØJE GRÆS OG SER VERDEN GENNEM GRÆS OG DE SMUKKE VILDE BLOMSTER. MOTIVERNE UDTRYKKER LYS OG GLÆDE, SOM NÅR LYSET RAMMER PÅ EN SMUK FORÅRSDAG- ET UNIVERS MED RO OG PLADS TIL REFLEKSION.

TORBEN KLOSTERGAARD

Torben_K
TORBEN KLOSTERGAARD

DET ER FUGLENES OG DYRENES VÆSEN, KARAKTER OG ADFÆRD, DER INSPIRERER MIG. PÅ SAMME MÅDE MEDMENNESKER: I MINE MENNESKESKILDRINGER TILTRÆKKES JEG OFTE AF SITUATIONER, DER VISER MINDRE FLATTERENDE SIDER AF OS. JEG HYLDER HVERDAGEN, DAGLIGDAGS SITUATIONER OG GANSKE ALMINDELIGE MENNESKER.

SØRBYMAGLE KIRKE

SØRBYMAGLE KIRKE

Program

10.00 – 16.00: Udstilling – Gratis kaffe/te og kage.

10.00 – 16.00: Udstilling – Gratis kaffe/te og kage.

Sørbymagle Kirke ligger midt i den gamle Sørbymagle landsby.
Kirken består i dag af et romansk skib og kor med tre sengotiske tilbygninger: Sakristi, våbenhus og tårn med et endnu senere trappehus. Kirken var fra romansk tid (1150) kampestenskirke, udpræget lille og lav. Den har kun været ca. halvt så stor som nuværende, der ellers stadig kan betegnes som en lille landsbykirke, med ca.
100 siddepladser.
Altertavlen der er fra 1965, er udført af maler og keramiker Arne L. Hansen. Den har gjort Sørbymagle Kirke kendt og berømt – henholdsvis værdsat og udskældt.
Prædikestolen er i senrenæssance. Storfelterne har figurer af Markus, Kristus med verdenskugle og Lukas. Det fjerde felt er tomt og et helt fag er forsvundet.

Sørbymagle Kirke, Sørby Hovedgade 33B, Sørbymagle, 4200 Slagelse

JAN ERIKSEN

Jan_E
JAN ERIKSEN

PÅ FÆRØERNE ER KLIMAET BARSK. SÅ FOR AT BILLEDERNE IKKE SKULLE VÆRE FOR BARSKE, HAR JEG KRYDRET DEM MED SØPAPEGØJEN, LUNDEN SOM ER EN SJOV FUGL. DET ER LIDT SOM DEN ONKEL ELLER TANTE, SOM ALTID LAVER SJOV OG BALLADE TIL FAMILIEFESTERNE. SÅDAN VIRKER LUNDEN PÅ MINE BILLEDER.

ELSE OLTMANN

Else_O
ELSE OLTMANN

ELSE OLTMANN ER IKKE SÅDAN AT BLIVE KLOG PÅ, MEN HUN FASCINERER HVER GANG, HUN VISER SINE SKULPTURER I BRONZE. HUN VEKSLER UBESVÆRET MELLEM DET TUNGE OG DET LETTE, MELLEM ALVOR OG HUMOR OG UDEN SKELEN TIL FASTLAGTE NORMER.

TÅRNBORG KIRKE

TÅRNBORG KIRKE

Program

10.00 – 11.00: Udstilling – Gratis kaffe/te, vin og snacks.
11.00 – 11.20: Orgelkoncert – Organist Steen Johansson.
11.20 – 16.00: Udstilling – Gratis kaffe/te, vin og snacks.

10.00 – 10.30: Udstilling – Gratis kaffe/te, vin og snacks.
10.30 – 11.30: Gudstjeneste – Sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard.
11.30 – 16.00: Udstilling – Gratis kaffe/te, vin og snacks.

Hvis du, som så mange andre, skal til højmesse i Tårnborg kirke, bevæger du dig med stor sandsynlighed ad Marsk Stigs vej op ad bakken til banken, hvor kirken ligger.
Hvorfor hedder den Marsk Stigs Vej? Ganske enkelt fordi der ved kommunesammenlægningen i 1970 pludselig var to veje i Korsør Kommune, der hed Kirkevej, og den gik ikke.
Marsk Stig kender vi fra Mordet i Finderup Lade, men i 1289 sejlede han gennem Storebælt i sine bestræbelser på at bekæmpe kongemagten. Han skulle angiveligt have afbrændt Tårnborg kirke, hvilket Nationalmuseet i forbindelse med restaureringen af kirken i 1990-erne klart afviser.
Kort før man kommer til kirken, ser man borgbanken på højre hånd. Her lå Tårnborg, som var et vigtigt slot i forsvaret af Vestsjælland. Godt beskyttet af Korsør Nor.
200 meter sydøst for borgbanken ligger så den skønne Tårnborg Kirke. Vel nok en af landets smukkest beliggende kirker. Omkranset af Noret til den ene side og landbrugsjord til den anden. Det må være ethvert brudepars drøm at forlade kirken som ægtefolk for derefter at nyde det skønne og betagende syn over Noret – dog smukkest i solskin!
For bygningsinteresserede skal nævnes, at kirken blev opført i starten af 1200-tallet som en romansk teglstensbygning. Efter flere ombygninger kom tårnet til i Senmiddelalderen.
Gå selv på opdagelse i kirken.

Tårnborg Kirke, Marsk Stigs Vej 65, Halseby, 4220 Korsør

TERESE ANDERSEN

Terese_A
TERESE ANDERSEN

DE FLOSSEDE FOTOKANTER, TILFÆLDIGE STREGER, VILDE PENSELSTRØG SAMT EN ENKEL FARVE PALETTE GIVER HELHEDEN DEN EMOTIONELLE MELANKOLI, JEG SØGER I UDTRYKKET, OG SOM SKAL UNDERSTØTTE FORTÆLLINGEN OM BAGSIDEN AF SUCCES – DE TO IDENTITETER – DEN HØJE PRIS – OG ENSOMHEDEN SOM FØLGESVEND.

VIBEKE FROST

Vibeke_F
VIBEKE FROST

MED MIN VIDEN OM TEKSTILTRYK OG VÆVNING UDFORDRER JEG KERAMIKKEN MED MINE TEKSTILE TEKNIKKER. HER OPSTÅR NYE UDTRYK OG MULIGHEDER. SAMMENVÆVEDE LERSTYKKER, BEARBEJDEDE FLADER MED STRUKTUR OG NYE UDTRYK VÆKKES TIL LIVE I SMÅ KERAMISKE SERIER ELLER TRYKHISTORIER.

VEMMELEV KIRKE

VEMMELEV KIRKE

Program

10.00 – 15.00: Udstilling – Gratis kaffe/te og småkager.
15.00 – 15.30: Musik – Musikalsk underholdning.
15.30 – 16.00: Udstilling – Gratis kaffe/te og småkager.

10.00 – 15.00: Udstilling – Gratis kaffe/te og småkager.
15.00 – 16.00: Gudstjeneste

Vemmelev Kirke er opført omkring 1200 og er en af Vestsjællands største landsbykirker. Af den oprindelige stenkirke står stadig en del af skibets sidemure og vestgavl mod tårnrummet tilbage. Tårnet og det nuværende våbenhus er bygget omkring 1500 og indtil 1873 lå der også et nordligt våbenhus og sakristi. De blev dog begge nedrevet i forbindelse med opførelsen af et nyt og større kor bygget af gule mursten, som tydeligt ses på den udvendige ukalkede østgavl.
Kirkens ældste inventar er døbefonten fra 1200-tallet. Det er en romansk granitfont udhugget af én sten og forsynet med to relieffer; det ene forestillende Abrahams ofring af Isak og det andet »Den gode hyrde«. Altertavlen er fra 1612 og har påmalet Christian 4.s våbenskjold. Det fritstående alterbord og de løse knæ- fald er fra kirkens restaurering i 1992, og kirkens bibel er et eksemplar af Frederik 2.s bibel fra 1589. Præ- dikestolen er fra 1635 og har udskårne figurer af de fire evangelister. I korbuen er ophængt et moderne vægkrucifiks udført af Niels Helledie omkring 1984. Det tidligere korbuekrucifiks fra omkring 1475 er ophængt i våbenhuset, hvor også kirkens to gamle klokker fra 1616 og 1663 står.

Vemmelev Kirke, Slagelse Landevej 121, 4241 Vemmelev

ANETTE ANDERSEN

Anette_A
ANETTE ANDERSEN

ORD – INPUT – SMÅ FORSKYDNINGER – STORE ERKENDELSER – EKSISTENSIEL UNDREN – LEVET LIV OG POETISKE LEFTOVERS... – ALLE ANLEDNINGER DER SKABER BILLEDER I MIT UNIVERS. TEKNIK: TEGNING, AKRYL, FOTO, TRYK, TEKST, COLLAGE, READY-MADES, INSTALLATION M.M.

BRIAN POULSEN

Brian_P
BRIAN POULSEN

I DANMARK – FORMER JEG LER – MED MINE HÆNDER FOR AT GIVE DET LIV, OG LIDT KARAKTER. JEG LAVER MEST FIGURATIV KERAMIK MED STRUKTUR OG PATINA, FOR AT FÅ ET AUTENTISK OG RUSTIKT UDSEENDE.

FIND VEJ

Nyhedsbrev