KUNST OG KIRKER

Den 10.- og 11. november 2018 – Slagelse Provsti

HEJNINGE KIRKE

HEJNINGE KIRKE

Efter et gammelt sagn blev Hejninge kirke bygget, da folkene på Trelleborggård, der ellers søgte til Vemmelev kirke, kom i stor fare, da hestene på en kirketur blev ustyrlige. Manden lovede da, at bygge en kirke i Hejninge, hvis han slap vel fra turen.

Kirken er en middelalderkirke fra 1100-tallet. Den blev oprindelig bygget i romansk stil med små vinduer i skibet og fladt træloft og med et
lille kor med apsis. I 1400-tallet blev der bygget hvælvinger inde i kirken, og koret blev forlænget, mens apsis blev sløjfet. Vinduerne blev da også lavet større. Også tårnet er fra denne tid. På skibets nordvæg findes der kalkmalerier, der bl.a. skildrer Kristus som himmelkonge. Kalkmalerierne er tydeligvis fra den romanske tid, da de fortsætter på muren ind bag ved hvælvingernes støttepille. Kirkens altertavle er fra 1600-tallet med central billedskåret korsfæstelsesscene. Desuden ser man Adam og Eva samt fire kristne dyder: tro, håb, kærlighed og visdom. 

Hejninge kirke er en lille kirke med plads til 70-80 mennesker.

Åbningstid
Lørdag
11.00-16.00
Søndag 10.00-16.00
Se det fulde program for Hejninge Kirke hér

Hejninge Kirke Strandvejen 120C 4200 Slagelse

FINN ANDERSEN

Finn Andersen

JEG HAR SET MEGEN GOD KUNST I KIRKER MANGE STEDER I VERDEN,
DET ER DEJLIGT SELV AT BIDRAGE FOR EN KORT STUND.

FINN ANDERSEN

SYS SVINDING

Sys Svinding

SYS SVINDINGS ARBEJDE KAN IDENTIFICERES MED STENEN, ISÆR GRANITTEN OG DIABASEN.

SYS SVINDING

KIRKE STILLINGE KIRKE

KIRKE STILLINGE KIRKE

Den ældste del af Kirke Stillinge Kirke stammer fra den store kirkebygningsperiode i 1100-tallet. 
Kirkens mure er af kampesten, men da der er også anvendt teglsten, tyder det på, at kirken er opført ret sent i den romanske periode. Af den oprindelige bygning er kun skibet bevaret.

I tiden omkring 1400 er et nyt kor opført i samme bredde som skibet. I selve kirken forefindes der kalkmalerier fra mindst fem forskellige perioder. Det ældste billede på korets nordvæg er fra ca. 1400-tallet. 

Kirkens altertavle er et Roskilde-arbejde fra 1602. I den meget store altertavle er indsat nogle fine træskærerarbejder fra ca. 1480. 
Altertavlen er desuden forsynet med en del skriftsteder og med de ti bud på tre sprog: dansk, tysk og latin.

Åbningstid
Lørdag
11.00-16.00
Søndag 10.00-16.00
Se det fulde program for Kirke Stillinge Kirke hér

Kirke Stillinge Kirke, Stillingevej 53, 4200 Slagelse

GERDA BUCHGRAITZ

Gerda Buchgraitz

MINE MALERIER ER FØRST FÆRDIGE NÅR FARVERNE ”SYNGER”, NÅR HELHEDEN IKKE LÆNGERE DRILLER MIT ØJE. DERIMOD MÅ MIN ELLER BESKUERENS HJERNE GERNE IRRITERES, PROVOKERES ELLER DRILLES.

GERDA BUCHGRAITZ

FRANK BUCHGRAITZ

Frank Buchgraitz

MINE MALERIER STARTER I ET ROD OG KULØRT VIRVAR OG DET ER MIN OPGAVE AT FÅ BRAGT ORDEN I LINJE, FORM OG FARVER. DRIVKRAFTEN ER HUMOREN OG GLÆDEN VED AT SKABE.

FRANK BUCHGRAITZ

HENRIK FISCHER

Henrik Fisher

NU ER JEG I GANG MED EN RÆKKE NYE SKULPTURER, DER HAR EN STØRRELSE, DER PASSER TIL KIRKERUMMET. DE SKULPTURER VILLE JEG ALDRIG HAVE LAVET, HVIS IKKE JEG HAVDE FÅET EN SÅDAN UDFORDRING.

HENRIK FISCHER

PETER BJØRN OLSEN

Peter Bjørn Olsen

JEG DELTAGER I KUNST OG KIRKER, DA JEG SER UDSTILLINGEN SOM EN SPÆNDENDE MULIGHED FOR AT BLANDE NYT OG GAMMELT, KUNST, HISTORIE OG KULTUR, OG HER IGENNEM FÅ MULIGHED FOR AT OPLEVE BÅDE KUNSTVÆRKERNE OG KIRKERUMMET, PÅ NYE OVERRASKENDE MÅDER.

PETER BJØRN OLSEN

HAVREBJERG KIRKE

HAVREBJERG KIRKE

Havrebjerg Kirke lidt nord for Slagelse har romansk skib af kampesten med fortandning til et kirketårn, som aldrig er blevet opført på kirkens vestgavl. 

Kirkens oprindelige syddør er fortsat i brug. I gotisk tid er skibet, overhvælvet og et anseligt våbenhus opført på kirkens sydside.

Et lille tårn med hvælvet tårnrum er rejst på vestgavlen, og kort før reformationen – ifølge et indridset årstal i 1529 – er det romanske kor erstattet af en østforlængelse med to hvælvingsfag. Havrebjerg Kirke er restaureret i 1864. Altret er muret af munkesten.

Altertavlen består af en ramme fra 1594 fra samme værksted som tavlen i Finderup og flere af egnens kirker, men relieffer fra en gotisk tavle fra ca. 1425.

Åbningstid
Lørdag 11.00-16.00 
Søndag 10.00-16.00
Se det fulde program for Havrebjerg Kirke hér

Havrebjerg Kirke, Krænkerupvej 65, 4200 Slagelse

BETH MOHR

Beth Mohr

KUNST OG KIRKER HAR DET TIL FÆLLES, AT SJÆLEN OG DET SANSELIGE ER CENTRALE ELEMENTER. SAMTIDIG ER KIRKEN MED SINE ROLIGE, ASKETISKE OG SMUKKE RUM EN UNIK RAMME FOR KUNSTEN.

BETH MOHR

MARIANNE SCHULTZ

Marianne Schultz

MOTIVERNE I MINE BRONZESKULPTURER PEGER MOD DEN INSPIRATION, JEG HENTER I MENNESKERS LIV OG LIVET SOM MENNESKE. OFTE HVILENDE OG EFTERTÆNKSOMME MENNESKER I EN TRAVL VERDEN.

MARIANNE SCHULTZ

NORDRUP KIRKE

NORDRUP KIRKE

Kirken ligger i sognets vestlige del, i udkanten af Nordrup by. Kirken består af et romansk skib, med to gotiske tilbygninger, et tårn i vest og et våbenhus foran norddøren, samt et nyere kor i skibets bredde. 

Den romanske kirke er bygget af rå og kløvede marksten. Den gamle norddør er erstattet af en større og nyere fladbuet dør, medens den nederste del af syddøren udvendig ses tilmuret under et nyere vindue.
Af gotiske omdannelser og udvidelser kan nævnes krydshvælv i skibet, der blev indbygget i begyndelsen af 1400 tallet. Også tårnet, våbenhuset og trappehuset på nordsiden er tilføjet i middelalderen, men tårnet er fornyet og skalmuret i nyere tid. 

Våbenhuset har ny indgangsdør og nyt østvindue,
men en middelalderlig gavl. Ved istandsættelsen 1875-76 blev kor og apsis revet ned og et nyt kor opført i skibets bredde. Man benyttelse det gamle materiale, men byggede glat gavlfelt af mursten i lighed med de
nymurede tårngavle. Rummet blev dækket af et pudset krydshvælv af træ.  

Åbningstid
Lørdag 11.00-16.00 
Søndag 10.00-16.00
Se det fulde program for Nordrup Kirke hér

Nordrup Kirke, Nordrupvej 38, 4200 Slagelse

INA CHRISTENSEN

Ina Christensen

JEG ER FASCINERET AF KIRKERUMMETS FORUNDERLIGE STORHED, OG MIN KUNST TAGER AF OG TIL DIREKTE AFSÆT I RELIGIØSE FORTÆLLINGER

INA CHRISTENSEN ​

JENS INGVARD

Jens Ingvard

DET HAR ALTID VÆRET VIGTIGT FOR MIG AT BETRAGTE NATUREN, OG JEG ER ALTID PÅ JAGT EFTER MOTIVER SOM KAN INSPIRERE MIG. DET ER NOK PÅ MANGE MÅDER SUMMEN AF DISSE OPLEVELSER, DER KOMMER TIL UDTRYK I MINE SKULPTURER.

JENS INGVARD​

GUDUM KIRKE

GUDUM KIRKE

Gudum Kirke er en af landes ældste kirker, der stammer helt tilbage fra 1100 tallet. Kirken er samtidig en af de mindste kirker i Danmark med sine kun 15 meters længde. 

Kirkens beliggenhed ved åen er ganske usædvanlig.
Hvor næsten alle landes godt 2300 kirker ligger højt i landskabet, er Gudum kirkes beliggenhed her historisk betinget. 

Stednavnet ”Gudum” kan tolkes som ”stedet hvor guderne hører til/bor, og hvor der er tilknyttet en særlig kult”. En mærkværdighed, der er enestående for Gudum kirke er, at antallet af kamtakker på tårnets vestside er fire, mens der på tårnets østside kun er tre. En bevidst handling. ???, som kan blive
tolket således: Mennesket kan ikke lave det perfekte, det kan kun Gud. 

Altertavlen er højrenæssance – stil fra 1591. Akantusblad-ornamentering langs siderne. Fodstykket er tredelt med Veronikas svededug og to
engle med skriftbånd: ”Respice in faciem Christi tui” (se i din Faders åsyn).

Åbningstid
Lørdag 11.00-16.00 
Søndag 10.00-16.00
Handicapvenlig
Se det fulde program for Gudum Kirke hér

Gudum Kirke,  Leragervej 4A, 4200 Slagelse

RASA DZIMIDAVICIUTE OLESEN

Rasa Dzimidaviciute Olesen

RELIGIONERS SKRIFTER ER FYLDTE MED METAFORER SOM FORTOLKES. DET ER MINE BILLEDER OGSÅ. KIRKEN ER DET PERFEKTE RUM TIL FORDYBELSEN.

RASA DZIMIDAVICIUTE OLESEN

SØNDERUP KIRKE

SØNDERUP KIRKE

Kirken består af et romansk kor og skib med fire gotiske tilbygninger, nemlig forlængelse af både koret og skibet, nordtårnet og våbenhuset foran syddøren. 

Kirken har haft kalkmalerier fra tiden kort før reformationen.
De blev fundet dels i 1864 og dels i 1902, men begge gange besluttede man at overkalke dem, da de blev beskrevet som ”meget grå”. 

Altertavlen, som blev anskaffet i 1869-70, er et maleri med Kristus, der velsigner kalken, malet af Storch, og indsat i en egetræsramme.

Dåbsfadet er af messing og er nederlandsk arbejde fra omkring 1650. 
I bunden ses to mænd bærende en mægtig vindrueklase på en stang over deres skuldre, og på randen ses en vindrueranke.

Åbningstid
Lørdag 11.00-16.00
Søndag 10.00-16.00
Se det fulde program for Sønderup Kirke hér​

Sønderup Kirke, Sønderupvej 6, 4200 Slagelse

YRSA DUNVAD

Yrsa Dunvad

JEG HAR ALTID DRØMT OM AT UDSTILLE I EN KIRKE, DA DER ER NOGET OPHØJET OG HØJTIDELIGT OVER DET. JEG TROR MINE MALERIER VIL PASSE GODT IND, DA JEG TIT HAR SMÅ ENGLE OG BIBELTEKSTER I MINE MINDRE MALERIER.

YRSA DUNVAD​

LARS WALDEMAR

Lars Waldemar

DER ER KUN FÅ RUM, DER ER SÅ PRÆGEDE AF HISTORIE OG SYMBOLIK SOM KIRKERUMMET. DET GØR KIRKERUMMET UDFORDRENDE OG SPÆNDENDE AT UDSTILLE I.

LARS WALDEMAR

SØRBYMAGLE KIRKE

SØRBYMAGLE KIRKE

Sørbymagle Kirke ligger midt i den gamle Sørbymagle landsby. 
Kirken består i dag af et romansk skib og kor med tre sengotiske tilbygninger: Sakristi, våbenhus og tårn med et endnu senere trappehus.

Kirken var fra romersk tid (1150) kampestenskirke, udpræget lille og lav.
Den har kun været ca. halvt så stor som nuværende, der ellers stadig kan betegnes som en lille landsbykirke, med ca. 100 siddepladser.

Altertavlen der er fra 1965, er udført af maler og keramiker Arne L. Hansen. Den har gjort Sørbymagle Kirke kendt og berømt – henholdsvis værdsat og udskældt. Prædikestolen er i senrenæssance.

Storfelterne har figurer af Markus, Kristus med verdenskugle og Lukas.
Det fjerde felt er tomt og et helt fag er forsvundet.

Åbningstid
Lørdag 11.00-16.00
Søndag 10.00-16.00
Se det fulde program for Sørbymagle Kirke hér​

Sørbymagle Kirke, Sørby Hovedgade 33, 4200 Slagelse

DORON SILBERBERG

Doron Silberberg

ARBEJDET MED LER SOM MATERIALE UDSPRINGER AF EN SØGEN EFTER MIN OPRINDELSE TIL JORDEN OG MIN EGEN BAGGRUND. AT FORDYBE MIG I ALT DER EMMER AF LIV: SOLEN, HJERTET, DYR OG MENNESKER ER ELEMENTER, DER INSPIRERER MIG.

DORON SILBERBERG

VIKE PEDERSEN

Vike Pedersen

JEG VIL GERNE MØDE NOGLE NYE MENNESKER.

VIKE PEDERSEN

KIRKERUP KIRKE

KIRKERUP KIRKE

Kirkerup Kirke ligger på en lille banke i den østlige del af Kirkerup.
Efter sagnet skal kirken være bygget af to jomfruer, som boede på Skovgaard, af hvilken den ene hed Jytte og blev begravet under alterfoden.

Kirken er oprindelig en romersk kampestensbygning fra ca. 1150. Mod øst er koret og bagved ligger sakristi bygget i munkesten fra senere middelalder (1450 – 1500).
Kirkens tårn er bygget i 1849 i nygotisk stil under Carl de Neergaard, Gunderslevholm. Tårnet danner den vestlige del af kirken. Stolværket i kirken er fra ca. 1590 og kirken har 150 siddepladser. Kirkens altertavle er udført i eg med to korintiske søjler af Chr. Holfeldt fra 1740. 

Prædikestolen er fra 1593 i fem fag, egetræsbemalet, renæssance, doriske søjler med udsmykkede indskæringer.

Åbningstid
Lørdag
11.00-16.00
Søndag 10.00-16.00
Se det fulde program for Kirkerup Kirke hér​

Kirkerup Kirke, Esholtevej, 4200 Slagelse

JYTTE HØEG

Jytte Høeg

JEG SYNTES DET ER EN RIGTIG GOD IDE AT BRUGE VORES MEGET SMUKKE KIRKERUM TIL AT UDSTILLE KUNST. VI MÅ NYTÆNKE MÅDEN AT BRUGE DISSE RUM PÅ, OG KUNST OG KIRKER ER ET SUPER INITIATIV.

JYTTE HØEG

INGER SKIVE

Instagram: Inger Skive

Inger Skive

SPÆNDENDE KOMBINATION: KIRKE OG KUNST.

INGER SKIVE

LUNDFORLUND KIRKE

LUNDFORLUND KIRKE

Lundforlund Kirke blev bygget i år 1100 og ligger på det højeste sted i Lundforlund by ud til Skælskør Landevej. Lundforlund Kirkes apsis er et besøg værd, for det ottebladsformede vindue er det eneste kendte
af den form. 

Kig ind i kirken, der er et smukt rum, hvor triumfvæggen mellem skib og kor har bevaret den oprindelige romanske åbning. I Lundforlund Kirke er det murede alterbord ligeledes oprindeligt. Alterbordet har været dækket

af en malet alterbordsforside fra omkring 1550, men er nu ophængt med et antependium vævet af Ida Kornerup og forestiller Helligåndens lue, der udsletter (bortbrænder) vor lidelse og sorg symboliseret ved Jesu tornekrone.

Kirkens smukke prædikestol er fra omkring 1630. Kirkens døbefond, der er af granit, har kunnet pryde en afhugget arkade og en kraftig, tovsnoet vulst ved overgangen til foden, der nu næsten er skjult i gulvet. 
Fonden er smukt placeret i koretlige foran alteret.

Åbningstid
Lørdag 11.00-16.00
Søndag 10.00-16.00
Se det fulde program for Lundforlund Kirke hér​

Lundforlund Kirke, Skælskør Landevej 57B, 4200 Slagelse

JETTE REINERT

Jette Reinert

KIRKERNE ER VORES KULTURARV, DERFOR EN ÆRE AT UDSTILLE EGEN KUNST I KIRKEN.

JETTE REINERT

BODIL ARBERG LUNDBY

Bodil Arbjerg Lundby

JEG HAR STOR RESPEKT FOR STENENS URFORM. DER LIGGER ALTID NOGET GEMT I STENEN SELV, SOM JEG PRØVER AT FINDE FREM I MINE SKULPTURER.

BODIL ARBERG LUNDBY

HELLIGÅNDSKIRKEN

HELLIGÅNDSKIRKEN

Helligåndskirken var oprindeligt benævnt Slagelse Hospitalskirke og er sammenbygget med resterne af det gamle Helligåndshus. 

Helligåndshuset i Slagelse forekommer første gang i skrifter fra 1372 og fra 1498 omtales direkte at der har været et kapel. 

Den nuværende kirke er opført i 1865 af arkitekt Etatsråd H. Chr. Hansen. Kirken er bygget på et kampestensfundament fra den ældre kirke – bygget 1450 – 1500.  Der har aldrig boet nonner eller munke på Slagelse kloster.

Det blev stiftet som et helligåndshus og havde til opgave at pleje syge og gamle. I dag er Slagelse Kloster beboet af selvhjulpne, aktive seniorer, der er fyldt 60 år.

Det er meget attraktivt at søge bolig på klosteret hvorfor Slagelse
Kloster har en lang interesseliste.
Beboerne på Slagelse Kloster betaler for husleje, lys og varme.

Åbningstid
Lørdag 11.00-16.00
Søndag 10.00-16.00
Se det fulde program for Helligåndskirken hér​

Slagelse Kloster,  Bredegade 7D, 4200 Slagelse

ELSE PIA MARTINSEN ERZ

Else Pia Martinsen Erz

GLÆDER MIG MEGET TIL AT UDSTILLE OG OPLEVE MINE TRÆKFUGLE MALERIER I ET KIRKERUM & FÅ EN GOD SNAK MED GÆSTERNE TIL KUNST & KIRKER

ELSE PIA MARTINSEN ERZ​

JAN VAN STRIEN

Jan Van Strien

JEG SER PÅ LISTEN, AT JEG ER DEN ENESTE HOLLANDSKE KUNSTNER, DER VIL VÆRE TIL STEDE. JEG ER MEGET NYSGERRIG EFTER GRUPPEARRANGEMENTET I SLAGELSE.

JAN VAN STRIEN

FIND VEJ

SPONSORER