fbpx

KUNST OG KIRKER

Den 9.- og 10. november 2019 – Slagelse Provsti

SCT. MIKKELS KIRKE

SCT. MIKKELS KIRKE

Åbningsceremoni
Lørdag 10.00-10.45 i Sct. Mikkels Kirke, Rosengade 4 A, 
ÅbningstalereBorgmester John Dyrby Poulsen, Provst Ulla Thorbjørn Hansen og Formand for Slagelse Turistforening Per Thuesen.
Alle er velkomne

Sct. Mikkels Kirke ligger på en bakketop centralt i Slagelse og er synlig langt ud i oplandet. 

Kirken regnes fær-digopført i 1333, fik sit tårn i 1450 og blev restaureret i 1873-1876. Den ældste af de fire kirkeklokker er fra 1350. Kirkerummet måler 36 gange 20 meter, og der er i alt 25 gravsten og mindetavler i kirken, som er placeret langs væggene i både hoved- og sideskibe samt våbenhus. Kru-cifikset over alteret er fra omkring år 1500. Døbefonten med himmel er fra 1610 og er udsmykket med blom-ster, frugter, dyr og mennesker i paradisiske motiver. Prædikestolen er sandsynligvis fremstillet i samme lo-kale værksted som fonten og er fra 1614. Prædikestolen er smukt dekoreret med blandt andet fire Bibelmotiver, som inkluderer Guds standsning af Abrahams ofring af Isak.

Det store orgel er indviet i 1961 og har netop gennemgået en renovering med en mindre udvidelse. Træet i orglets facade er fra det gamle Antvorskov Kloster, og orglets design skal illustrere ærkeenglen Michael, den himmelske hærfører, som kirken er opkaldt efter.

Tæt på kirken er et springvand med en stor statue af ærkeenglen Michael, der bekæmper en stor drage. Statuen er opført i 1933 og blev renoveret i 2016.

SCT. MIKKELS KIRKE

HEJNINGE KIRKE

HEJNINGE KIRKE

11.00-16.00 Udstilling
Gratis kaffe og kage.

09.00-10.00 Gudstjeneste
10.00-16.00 Udstilling 
Gratis kaffe og kage.

Efter et gammelt sagn blev Hejninge kirke byg-get, da folkene på Trelleborggård, der ellers søgte til Vemmelev kirke, kom i stor fare, da hestene på en kirketur blev ustyrlige. Manden lovede da, at bygge en kirke i Hejninge, hvis han slap vel fra turen. 

Kirken er en middelalderkirke fra 1100-tallet. Den blev oprindelig bygget i romansk stil med små vinduer i skibet og fladt træloft og med et lille kor med apsis. I 1400-tallet blev der bygget hvælvinger inde i kirken, og koret blev forlæn-get, mens apsis blev sløjfet. Vinduerne blev da også lavet større. Også tårnet er fra denne tid. På skibets nordvæg findes der kalkmalerier, der bl.a. skildrer Kristus som himmelkonge. 

Kalk-malerierne er tydeligvis fra den romanske tid, da de fortsætter på muren ind bag ved hvælvinger-nes støttepille. Kirkens altertavle er fra 1600-tallet med central billedskåret korsfæstelsesscene. Desuden ser man Adam og Eva samt fire kristne dyder: tro, håb, kærlighed og visdom. Hejninge kirke er en lille kirke med plads til 70-80 mennesker.

Hejninge Kirke Strandvejen 120C 4200 Slagelse

PERNILLE SAND

PERNILLE SAND​

MINE MOTIVER ER OFTE ARKITEKTUR OG MENNESKER JEG FINDER INTERESSANTE, MEN JEG HAR OGSÅ EN FORKÆRLIGHED FOR NEONSKILTE OG GRAFFITI. SKRIFT OG TEKST FASCINERER OG INSPIRERER MIG.

PERNILLE SAND​

VIBEKE KROG

VIBEKE KROG

JEG HAR ALTID FUNDET STOR INSPIRATION I DEN "BLØDHED" OG STOFLIGHED SOM KENDE­TEGNER FARVERNE I GAMLE KALK MALERIER.

VIBEKE KROG

VEMMELEV KIRKE

VEMMELEV KIRKE

11.00-16.00: Udstilling.
Gratis kaffe og kage.
11.00-16.00: Rundvisning i kirke og kirketårn.
15.00-15.30: Orgelmusik og fællessang.

10.00-16.00: Udstilling.
11.30-16.00:
Rundvisning i kirke og kirketårn.
10.30-11.30: Musikgudstjeneste.
(Alle er velkomne).
Gratis kaffe og kage.

Vemmelev Kirke er opført omkring 1200 og er en af Vestsjællands største landsbykirker. Af den oprindeli-ge stenkirke står stadig en del af skibets sidemure og vestgavl mod tårnrummet tilbage. Tårnet og det nu-værende våbenhus er bygget omkring 1500 og indtil 1873 lå der også et nordligt våbenhus og sakristi. De blev dog begge nedrevet i forbindelse med opførelsen af et nyt og større kor bygget af gule mursten, som tydeligt ses på den udvendige ukalkede østgavl. 

Kirkens ældste inventar er døbefonten fra 1200-tallet. Det er en romansk granitfont udhugget af én sten og forsynet med to relieffer; det ene forestillende Abra-hams ofring af Isak og det andet »Den gode hyrde«. Altertavlen er fra 1612 og har påmalet Christian 4.s våbenskjold. Det fritstående alterbord og de løse knæ-fald er fra kirkens restaurering i 1992, og kirkens bibel er et eksemplar af Frederik 2.s bibel fra 1589. Prædikestolen er fra 1635 og har udskårne figurer af de fire evangelister. 

I korbuen er ophængt et moderne vægkrucifiks udført af Niels Helledie omkring 1984. Det tidligere korbuekrucifiks fra omkring 1475 er op-hængt i våbenhuset, hvor også kirkens to gamle klok-ker fra 1616 og 1663 står.

VEMMELEV KIRKE​

PETER EJLERSKOV

PETER EJLERSKOV​

KONFLIKTEN MELLEM DET SANSEDE LANDSKAB, SOM PETER EJLERSKOV HAR FÅET UNDER HUDEN, OG DEN ABSTRAKTION, SOM DE EKSPRESSIVE PENSEL­STRØG UMÆRKELIGT MALER FREM, SKABER NETOP BILLEDERNES SÆRLIGE SPÆNDING.

GITTE ØRSKOU, DIREKTØR KUNSTEN AALBORG

KONSTANCIJA DZIMIDAVICIENE

KONSTANCIJA DZIMIDAVICIENE​

JEG SER PÅ LISTEN, AT JEG ER DEN ENESTE HOLLANDSKE KUNSTNER, DER VIL VÆRE TIL STEDE. JEG ER MEGET NYSGERRIG EFTER GRUPPEARRANGEMENTET I SLAGELSE.

JAN VAN STRIEN

TÅRNBORG KIRKE

TÅRNBORG KIRKE

11.00-16.00: Udstilling
11.00-11.30:
Foredrag omhandlende Tårnborg – fra vikingetid til nutid ved lokalhistoriker Kurt Rehder.
14.00-14.30: Korsør Marineforenings sangkor underholder.

10.00-16.00: Udstilling
14.00-14.30:
Cellokoncert ved 13-årige Asta Bundgaard Wanscher fra Zapolski Strygernes orkester.

Hvis du, som så mange andre, skal til højmesse i Tårnborg kirke, bevæger du dig med stor sandsynlighed ad Marsk Stigs vej op ad bakken til banken, hvor kirken ligger.

Hvorfor hedder den Marsk Stigs Vej? Ganske enkelt fordi der ved kommunesammenlægningen i 1970 pludselig var to veje i Korsør Kommune, der hed Kirkevej, og den gik ikke.

Marsk Stig kender vi fra Mordet i Finderup Lade, men i 1289 sejlede han gennem Storebælt i sine bestræbelser på at bekæmpe kongemagten. Han skulle angiveligt have afbrændt Tårnborg kirke, hvilket Nationalmuseet i forbindelse med restaureringen af kirken i 1990-erne klart afviser.

Kort før man kommer til kirken, ser man borgbanken på højre hånd. Her lå Tårnborg, som var et vigtigt slot i forsvaret af Vestsjælland. Godt beskyttet af Korsør Nor.

200 meter sydøst for borgbanken ligger så den skønne Tårnborg Kirke. Vel nok en af landets smukkest beliggende kirker. Omkranset af Noret til den ene side og landbrugsjord til den anden. Det må være ethvert brudepars drøm at forlade kirken som æg-tefolk for derefter at nyde det skønne og betagende syn over Noret – dog smukkest i solskin!

For bygningsinteresserede skal nævnes, at kirken blev opført i starten af 1200-tallet som en romansk teglstensbygning. Efter flere ombygninger kom tårnet til i Senmiddelalderen.

Gå selv på opdagelse i kirken.

TÅRNBORG KIRKE

KJELD JØRGEN JENSEN

KJELD JØRGEN JENSEN​

KJELDS BILLED­ VERDEN ER EN FINURLIG FORDREJNING AF VIRKELIGHEDEN. HAN SKABER ET UNIVERS SOM BÅDE ER DRAMATISK, VELKOMPONERET – OG VEDKOMMENDE.

KURT SVENDSEN, GALLERI SCT. GERTRUD

TON KALISHOEK

TON KALISHOEK​

TON USES CONTRAST IN HIS WORK, BOTH IN USE OF COLOR AND IN THE REPRESENTA­TION OF A MOOD. HIS APPROACH IS MINIMALISTIC, HE FINDS DECORATIVE DETAILS SUPERFLUOUS AND HE PREFERS TO USE SIMPLE SHAPES AND PRESENTATIONS.

TON KALISHOEK

KIRKE STILLINGE KIRKE

KIRKE STILLINGE KIRKE

11.00-16.00:
Udstilling
14.00-14.45:
Koncert med Stillinge Kirkes voksenkor.
Gratis kaffe og kage.

10.00-10.30: Udstilling
10.30-11.30:
Gudstjeneste
11.30-16.00:
Udstilling
Gratis kaffe og kage.

Den ældste del af Kirke Stillinge Kirke stammer fra den store kirkebygningsperiode i 1100-tallet. Kirkens mure er af kampesten, men da der også er anvendt teglsten, tyder det på, at kirken er op-ført ret sent i den romanske periode.

Af den oprindelige bygning er kun skibet beva-ret. I tiden omkring 1400 er et nyt kor opført i samme bredde som skibet.

I selve kirken forefindes der kalkmalerier fra mindst fem forskellige perioder. Det ældste bil-lede på korets nordvæg er fra ca. 1400-tallet. Kirkens altertavle er et Roskilde-arbejde fra 1602. I den meget store altertavle er indsat nogle fine træskærerarbejder fra ca. 1480. Altertavlen er desuden forsynet med en del skriftsteder og med de ti bud på tre sprog: dansk, tysk og latin.

Kirke Stillinge Kirke, Stillingevej 53, 4200 Slagelse

JETTE KIRKEBY

JETTE KIRKEBY

JEG HØRER MEGET TIT AT DER ER EN LÆNGSEL OG EN SØGEN I DE KVINDER JEG MALER. TÆNKER DERFOR DE VIL PASSE RIGTIG FINT IND I EN KIRKE.

JETTE KIRKEBY

ØSSUR JOHANNESEN

ØSSUR JOHANNESEN

MIN KUNST ER EKSPRESSIV, STÆRKT PERSONLIG, ORIGINAL, TUNG OG DYSTER. DET ER MENNESKETS INDRE SJÆL, JEG MALER.

ØSSUR JOHANNESEN

ROBIN UZEEL

ROBIN UZEEL

ONE OF MY FAVORITE PIECES IS "WINGS OF JESUS". WHEN I WAS WORKING ON IT I NOTICED THAT TWO WINGS EMERGED. THAT WAS MAGICAL. I HUNG THE SCULPTURE IN A FRAME TO MAKE IT FLOAT. FOR THIS EXHIBITION I SELECTED THIS WORK, BECAUSE IT FITS PERFECTLY IN A CHURCH.

ROBIN UZEEL

TONKA JELACA MARIJANCEVIC

TONKA JELACA MARIJANCEVIC

MIT KUNSTNERISKE VIRKE ARBEJDER JEG MED ORGANISKE FORMER. MATERIALERNE JEG BENYTTER ER HVIDE OG LETTE. MIN INSPIRATION KOMMER FRA DEN ÅNDELIGE VERDEN, HVILKET DEN HAR TIL FÆLLES MED KIRKEN.

TONKA JELACA MARIJANCEVIC

HAVREBJERG KIRKE

HAVREBJERG KIRKE

11.00-16.00:
Udstilling.
Rundvisning og fortælling om kirken.
14.00-14.30:
Musikalsk indslag ved Karin Dalsgaard.

10.00-16.00:
Udstilling
10.00-11.00:
Højmesse.
11.00-16.00:
Udstilling og rundvisning og fortælling om kirken.

Havrebjerg Kirke lidt nord for Slagelse har ro-mansk skib af kampesten med fortandning til et kirketårn, som aldrig er blevet opført på kirkens vestgavl.
Kirkens oprindelige syddør er fortsat i brug.
I gotisk tid er skibet, overhvælvet og et anseligt våbenhus opført på kirkens sydside.

Et lille tårn med hvælvet tårnrum er rejst på vestgavlen, og kort før reformationen – ifølge et indridset årstal i 1529 – er det romanske kor er-stattet af en østforlængelse med to hvælvingsfag. Havrebjerg Kirke er restaureret i 1864.
Altret er muret af munkesten. Altertavlen består af en ramme fra 1594 fra samme værksted som tavlen i Finderup og flere af egnens kirker, men relieffer fra en gotisk tavle fra ca. 1425.

Havrebjerg Kirke, Krænkerupvej 65, 4200 Slagelse

RIE BRØDSGAARD

RIE BRØDSGAARD

MEGET SPÆNDENDE AT VISE MIN KUNST I KIRKENS FANTASTISKE OMGIVELSER. KONTRASTEN OG MØDET HVOR MINE OG KIRKENS HISTORIER MØDES.

RIE BRØDSGAARD

SILVIA PLUSS

SILVIA PLUSS

MY SCULPTURES ARE CREATED DECAY, THEY UNITE THE CONTRADICTION BETWEEN TRANSIENCE AND CREATION. LIKE OLD CHURCHES MADE OF STONE, THEY CONTAIN SECRETS AND BUILD A BRIDGE BETWEEN TIME AND PEOPLE, PAST AND PRESENT. BOTH – ROUGH, HARSH AND MYSTICAL.

SILVIA PLUSS

SØNDERUP KIRKE

SØNDERUP KIRKE

11.00-16.00:
Udstilling.
Grats kaffe og kager.
13.00-13.30:
Populære sange lige fra hjertet. (syng med). Sanger: Frank Pedersen. Udstilling med veteranbiler.

10.00-16.00:
Udstilling
Gratis kaffe og kager.
11.30-12.00: ”Gospel4ALL” under ledelse af Henning Vilén.

Kirken består af et romansk kor og skib med fire gotiske tilbygninger, nemlig forlængelse af både koret og skibet, nordtårnet og våbenhuset foran syddøren.

Kirken har haft kalkmalerier fra tiden kort før reformationen. De blev fundet dels i 1864 og dels i 1902, men begge gange besluttede man at overkalke dem, da de blev beskrevet som ”meget grå”.

Altertavlen, som blev anskaffet i 1869-70, er et maleri med Kristus, der velsigner kalken, malet af Storch, og indsat i en egetræsramme. Dåbsfadet er af messing og er nederlandsk arbej-de fra omkring 1650. I bunden ses to mænd bæ-rende en mægtig vindrueklase på en stang over deres skuldre, og på randen ses en vindrueranke.

Sønderup Kirke, Sønderupvej 6, 4200 Slagelse

SOFUS D. POULSEN

SOFUS D. POULSEN

SÆRLIGT IMPRESSIONISMEN, HAR ALTID BETAGET MIG – BALANCEN MELLEM LYS OG MØRKE – DEN UNDERLIGGENDE KOMPOSITION – FARVERNES DUALISTISKE SAMSPIL – OG SÅ DET FÆRØSKE LANDSKAB.

SOFUS D. POULSEN

MONIQUE VAN WENSVEEN

MONIQUE VAN WENSVEEN

IN MY WORK, I WANT TO SHOW THE PROCESSES OF CHEMICAL CHANGE AND DEGRADATION, AS CREATED BY ETCHING COPPER STRUCTURES AND OXIDES. IT IS ALSO CONCERNED WITH THE STORY ABOUT HUMAN IMPERFECTION AND DEGRADATION.

MONIQUE VAN WENSVEEN

GUDUM KIRKE

GUDUM KIRKE

11.00-16.00:
Udstilling.
Gratis vin og læskedrik.
12.00-12.30: Rundvisning i kirken. Historie og anekdoter.
15.00-15.30:
Sange lige fra hjertet (syng med). Sanger: Frank Pedersen.

10.00-16.00:
Udstilling
Gratis vin og læskedrik.
11.00-11.30:  Rundvisning i kirken. Historie og anekdoter.
13.00-13.30:
Korsang ”Gospel4ALL” under ledelse af Henning Vilen.

Gudum Kirke er en af landes ældste kirker, der stammer helt tilbage fra 1100 tallet. Kirken er samtidig en af de mindste kirker i Danmark med sine kun 15 meters længde.

Kirkens beliggenhed ved åen er ganske usædvanlig. Hvor næsten alle landes godt 2300 kirker ligger højt i landskabet, er Gudum kirkes belig-genhed her historisk betinget.

Stednavnet ”Gudum” kan tolkes som ”stedet hvor guderne hører til/bor, og hvor der er til-knyttet en særlig kult”.

En mærkværdighed, der er enestående for Gu-dum kirke er, at antallet af kamtakker på tårnets vestside er fire, mens der på tårnets østside kun er tre. En bevidst handling???, som kan blive tol-ket således: Mennesket kan ikke lave det perfekte. Det kan kun Gud.

Altertavlen er højrenæssance – stil fra 1591. Akantusblad-ornamentering langs siderne. Fodstykket er tredelt med Veronikas svededug og to engle med skriftbånd: ”Respice in faciem Christi tui” (se i din Faders åsyn).

Gudum Kirke,  Leragervej 4A, 4200 Slagelse

PERNILLE KOCH

PERNILLE KOCH

ARBEJDER MED ET UNIVERS AF GENKENDELIGE FIGURER, ELEMENTER, ORNAMENTER, HÅNDSKRIFT, ORDSPROG, ALMINDELIGHEDER FRA ET LIV, MED ET STÆNK AF SURREALISME OG HUMOR.

PERNILLE KOCH

SØRBYMAGLE KIRKE

SØRBYMAGLE KIRKE

11.00-16.00:
Udstilling.
Gratis kaffe og kage samt orientering om kirken.

10.00-16.00:
Udstilling.
Gratis kaffe og kage samt orientering om kirken. 

Sørbymagle Kirke ligger midt i den gamle Sørbymagle landsby.
Kirken består i dag af et romansk skib og kor med tre sengotiske tilbygninger: Sakristi, våben-hus og tårn med et endnu senere trappehus. Kirken var fra romansk tid (1150) kampestens-kirke, udpræget lille og lav. Den har kun været ca. halvt så stor som nuværende, der ellers stadig kan betegnes som en lille landsbykirke, med ca. 100 siddepladser.

Altertavlen der er fra 1965, er udført af maler og keramiker Arne L. Hansen. Den har gjort Sør-bymagle Kirke kendt og berømt – henholdsvis værdsat og udskældt.
Prædikestolen er i senrenæssance. Storfelterne har figurer af Markus, Kristus med verdenskug-le og Lukas. Det fjerde felt er tomt og et helt fag er forsvundet.

Sørbymagle Kirke, Sørby Hovedgade 33, 4200 Slagelse

JENS BRAMMER

JENS BRAMMER

DET UNDERFUNDIGE OG UNDERSPILLEDE ER EN STYRKE OG STRATEGI, DER GØR HVERT MALERI TIL SIN EGEN LILLE LUKKEDE FORTÆLLING.

JENS BRAMMER

JYTTE RASMUSSEN

JYTTE RASMUSSEN

MIT MATERIALE ER OFTEST GENBRUGSPAPIR, SOM JEG FORARBEJDER TIL PULP (PAPIRMASSE), ÆGGEBAKKER, BØLGEPAP M.M. DE GLOBALE KLIMATISKE OG MENNESKESKABTE ÆNDRINGER HAR DE SENERE ÅR VÆRET TEMA FOR MINE VÆRKER.

JYTTE RASMUSSEN

KIRKERUP KIRKE

KIRKERUP KIRKE

11.00-16.00:
Udstilling.
Gratis kaffe og kage samt orientering om kirken.

10.00-16.00:
Udstilling.
Gratis kaffe og kage samt orientering om kirken. 
10.30-11.30: 
Gudstjeneste

Kirkerup Kirke ligger på en lille banke i den øst-lige del af Kirkerup.

Efter sagnet skal kirken være bygget af to jom-fruer, som boede på Skovgaard, af hvilken den ene hed Jytte og blev begravet under alterfoden. Kirken er oprindelig en romansk kampestens-bygning fra ca. 1150. Mod øst er koret og bag-ved ligger sakristi bygget i munkesten fra senere middelalder (1450-1500).

Kirkens tårn er bygget i 1849 i nygotisk stil un-der Carl de Neergaard, Gunderslevholm. Tårnet danner den vestlige del af kirken.

Stolværket i kirken er fra ca. 1590 og kirken har 150 siddepladser.

Kirkens altertavle er udført i eg med to korinti-ske søjler af Chr. Holfeldt fra 1740. Prædikestolen er fra 1593 i fem fag, egetræsbe-malet, renæssance, doriske søjler med udsmyk-kede indskæringer.

Kirkerup Kirke, Esholtevej, 4200 Slagelse

ANNEMETTE HOIER

ANNEMETTE HOIER

TRÆD INDENFOR I MIT KUNSTNERISKE UNIVERS MED PLADS TIL LEG, FANTASI OG FØLELSER.

ANNEMETTE HOIER

INGUN KLAKEGG DAHLIN

INGUN KLAKEGG DAHLIN​

KUNSTEN OG KIRKEN HØRER SAMMEN. DEN LEVENDE KIRKEN SKAPES AV FELLESKAPET OG TILHØRIGHETEN OG MENNESKENES UTTRYKKSBEHOV. KUNSTEN SKAPES OGSÅ AV MENNESKETS UTTRYKKSBEHOV. BEGGE HANDLER OM LIVET OG DET Å LEVE.

INGUN KLAKEGG DAHLIN​

SLUDSTRUP KIRKE

SLUDSTRUP KIRKE

11.00-16.00:
Udstilling.
Gratis kaffe og kage.
Rundvisning og fortælling om kirken.
11.30-12.00: Minikoncert ved pigekor.

10.00-16.00:
Udstilling.
Gratis kaffe og kage.
Rundvisning og fortælling om kirken.

Kirken består af to bygningsblokke. En mindre: koret, mod øst, til præsteskabet, og en større: skibet, mod vest, til menigheden. Disse to dele danner forsat kernen i kirken. 

Koret er afsluttet med en halvcylindrisk udbygning, en apsis. Sludstrup kirke udmærker sig endvidere ved, at det oprindelige anlæg også omfattede et nu for-svundet vesttårn. Dette har været ganske smalt og det kan ikke afgøres, hvordan det har været sat i forbindelse med den øvrige del af kirken. Sludstrup kirkes prædikestol er fra 1590, med flotte udskæringer. I kirkens sakristi findes en middelalderlig, muret grav, sandsynligvis fra 1200-årene, som i 1925 blev fundet under gul-vet i skibets østfag. 

Den oprindelige placering af denne grav vidner om, at den afdøde har væ-ret en højtstående person. Sludstrup Kirke var kirke på dronning Dagmars tid og da Valdemar Atterdag indledte genrejsningen af det pantsatte Danmark.

Kirken har været gennem større restaureringer, men der er stadig meget, der skal vedligeholdes, for at den kan bevares i 900 år til. 

SLUDSTRUP KIRKE

HANNE TOFT ØRUM

HANNE TOFT ØRUM

JEG SYNES AT KIRKERUMMET HAR EN SÆRLIG STEMNING, HER KAN MAN FINDE RO FOR EN STUND. JEG TÆNKER, DET ER ET GODT UDGANGSPUNKT FOR AT BETRAGTE KUNSTEN. JEG GLÆDER MIG TIL AT UDSTILLE OG MØDE DE BESØGENDE.

HANNE TOFT ØRUM

GLEB DUSAVITSKY

GLEB DUSAVITSKY

JEG FINDER DET SPÆNDENDE AT UDSTILLE I EN KIRKE BÅDE FORDI DET ER ET ANDERLEDES UDSTILLINGSRUM, MEN OGSÅ FORDI DET FORHÅBENTLIGT KAN TILTRÆKKE BESØGENDE, SOM IKKE NORMALT KOMMER I KIRKEN.

GLEB DUSAVITSKY

SCT. PEDERS KIRKE

SCT. PEDERS KIRKE

11.00-16.00:
Udstilling.
Gratis kaffe og småkager.
13.30-14.00: Musikalsk indslag ved kirkens sangere. 15.00-15.30: Musikalsk indslag ved kirkens sangere.

10.00-11.00
Højmesse.
11.00-16.00:
Udstilling.
Gratis kaffe og småkager.
12.30-13.00: Musikalsk indslag ved kirkens sangere.

Sct. Peders Kirke er den ældste endnu bevarede kirkebygning i Slagelse og den blev opført i slut-ningen af 1100-tallet.

Går man en tur rundt om Sct. Peders Kirke, kan man se store dele af de oprindelige sten i kirke-skibet.

Korbygningen er sandsynligvis opført omkring år 1320 og helt karakteristisk for tilbygningen er, at stilarten er blevet ændret fra romansk til go-tisk, hvilket betyder at det nye rum præges af et højt hvælvet loft og højere spidsbuede vinduer, hvilket også er ændret i øst-murens oprindelige vinduer.

I 1300-tallet – formodentlig kort efter korud-videlsen – blev kirken forsynet med et kapel på hver side, så den fik karakter af korskirke. Det nordre kapel »Hellig Anders Kapel«, blev bygget til i første halvdel af 1300-tallet, og efter gammel overlevering skulle Hellig Anders være begravet her i 1205.  I 1400-tallet blev våbenhuset opført med kamtakker og blændinger og i 1500-tallet blev sakristiet opført i samme stil.

SCT.PEDERS KIRKE

YLVA MOLITOR GÄRDSELL

YLVA MOLITOR GÄRDSELL

MIN ÖNSKAN ÄR ATT MINA FLYGANDE OCH DANSANDE AKVARELL­FÅGLAR I KOMBINATION MED KYRKORUMMETS RYMD OCH LUFT SKA VÄCKA KÄNSLOR AV GLÄDJE, HOPP OCH LUST TILL SÅNG HOS BETRAKTAREN.

YLVA MOLITOR GÄRDSELL

BODIL DAM

BODIL DAM

DER ER EN RO I RUMMET SOM TILSKYNDER TIL REFLEKSION, HVILKET PASSER GODT TIL MINE SKULPTURER.

BODIL DAM

HELLIGÅNDSKIRKEN

HELLIGÅNDSKIRKEN

11.00-16.00:
Udstilling.
Rundvisning og fortælling om kirken.

11.00-16.00:
Udstilling.
Rundvisning og fortælling om kirken.

Helligåndskirken var oprindeligt benævnt Sla-gelse Hospitalskirke og er sammenbygget med resterne af det gamle Helligåndshus. Helligåndshuset i Slagelse forekommer første gang i skrifter fra 1372 og fra 1498 omtales di-rekte, at der har været et kapel.

Den nuværende kirke er opført i 1864 af arkitekt Etatsråd H. Chr. Hansen.

Kirken er bygget på et kampestensfundament fra den ældre kirke – bygget 1450-1500.

Der har aldrig boet nonner eller munke på Sla-gelse kloster. Det blev stiftet som et helligånds-hus og havde til opgave at pleje syge og gamle. I dag er Slagelse Kloster beboet af selvhjulpne, aktive seniorer, der er fyldt 60 år. Det er meget attraktivt at søge bolig på klosteret, hvorfor Sla-gelse Kloster har en lang interesseliste. Beboer-ne på Slagelse Kloster betaler for husleje, lys og varme.

Slagelse Kloster,  Bredegade 7D, 4200 Slagelse

SIDSEL BRIX

SIDSEL BRIX

SOM NÅR HIMLEN SPEJLER JORDEN. SOM NÅR MØRKET SPEJLER LYS. SOM NÅR JORDEN SPEJLER HIMLEN. SOM NÅR TIDEN SPEJLER NUÉT SOM NÅR SPEJLING ER DEN AKSE SOM FORBINDER ALT ADSKILT SOM NÅR HIMMEL OG JORD ER REGNET SAMMEN. SOM ET BILLEDE... SPEJLET... SOM EN SJÆLS LANDSKAB. SET I MOL.

SIDSEL BRIX

HAB VAN DEN WIJNGAARD

HAB VAN DEN WIJNGAARD

FOR ME, CHURCHES ARE THE BIRTHPLACE OF 2000 YEARS OF ART IN THE MODERN WORLD. OVER THE CENTURIES, CHURCHES HAVE GIVEN THE SPACE TO SHAPE ART. BOTH IN THE RELIGIOUS AND NON­RELIGIOUS FIELD.

HAB VAN DEN WIJNGAARD

SKØRPINGE KIRKE

SKØRPINGE KIRKE

11.00-16.00:
Udstilling.
Gratis kaffe/te samt kage. Orientering om kirken.
11.00-13.00: Løbende rundvisninger i kirken.
13.00-14.00: Fællessang.

10.00-10.30:
Udstilling. 
10.30-11.00:
Gudstjeneste.
11.00-16.00:
Udstilling.
Gratis kaffe/te samt kage. Orientering om kirken.

Skørpinge kirke er beliggende midt i byen, lidt fra hovedvejen.
Kirken er delvist opført i munkesten, men hvidkalket.

Kirken består af fem dele, romansk kor, romansk skib, sene middelalderlige tilbygninger som våbenhus, tårn og kapel (sakristi).
Altertavle fra 1646 restaureret i 1912 og omstaf-feret i 1926 af Ole Søndergaard.
Prædikestol fra 1590 er restaureret i 1936 med vejledning af føromtalte Ole Søndergaard.

SKØRPINGE KIRKE

MICHAEL WIESE

MICHAEL WIESE

MED HUMOREN OG DET PUDSIGE SOM UDGANGSPUNKT FOR MINE MOTIVER, ER JEG OPTAGET AF LINIERS BEVÆGELSE, KARAKTER OG RYTME. OPTAGET AF DERES INDFLYDELSE PÅ BILLEDETS DYNAMIK OG AF AT FINDE BALANCEN IMELLEM FOR LIDT OG FOR MEGET.

MICHAEL WIESE

KURT JOHN JENSEN

KURT JOHN JENSEN

FOR MIG ER DET EN UTROLIG SPÆNDENDE PROCES DER STARTER, NÅR JEG BLANDT MANGE SKITSER BEGYNDER AT INDKREDSE MIN NÆSTE SKULPTUR. JEG DANNER MANGE BILLEDER OG HAR NÆSTEN EN FÆRDIG SKULPTUR I MIT HOVED, FØR DET EGENTLIGE ARBEJDE MED MODELLE­RING OG DEN FLYDENDE BRONZE BEGYNDER.

KURT JOHN JENSEN

GIMLINGE KIRKE

GIMLINGE KIRKE

11.00-16.00:
Udstilling.
Gratis kaffe og kage.
12.30-13.00:
Sang og musik ved musikstuderende og kirkesanger Lars Frederiksen. Rundvisning i kirken hele dagen med start kl. halv.

11.00-16.00:
Udstilling.
Gratis kaffe og kage.
12.30-13.00:
Sang og musik ved musikstuderende og kirkesanger Lars Frederiksen. Rundvisning i kirken hele dagen med start kl. halv. Undtagen kl. 12.30 grundet sang og musik i kirken.

Den ældste del af Gimlinge kirke er fra 1150 omfattende skibet og koret.
Omkring år 1400 blev tårnet bygget, koret forlænget, og der kom hvælvinger i kirken.
Der er de smukkeste signerede kalkmalerier, som dateres tilbage til 1409, hvilket gør dem til de ældst bevarede kalkmalerier.

I den gamle del af koret hænger en lysekrone til levende lys. Den stammer fra Antvorskov Slot. Det var lensmand Hugo Lutzows søn, der forærede lysekronen til kirken til minde om sin far. I sakristiet hænger et epitafium over Hugo Lutzow, hvor man kan læse, at Hugo Lutzow købte Gimlinge kirke for at blive begravet her sammen med sine to hustruer.

Op til korets udvendige side, ligger Quistgaards familiegravsted, de sidste ejere af Gimlinge kir-ke. Kirken er forpligtet til bestandig at vedligeholde det store gravstykke.

Gimlinge kirke blev total renoveret i 2000.

GIMLINGE KIRKE

INA CHRISTENSEN

INA CHRISTENSEN

KIRKERUMMETS FORUNDERLIGE OG STILHEDSSKABENDE STORHED, INSPIRERER OG BETAGER MIG... TÆNKER AT MINE FABULERENDE OG FORTÆLLENDE MALERIER VIL PASSE GODT IND I ET KIRKERUM. AF OG TIL TAGER MINE MALERIER DIREKTE AFSÆT I RELIGIØSE FORTÆLLINGER.

INA CHRISTENSEN

HELENE STIGEL

HELENE STIGEL

MIN INSPIRATION OG VIRKE MED KERAMIKKEN ER SAMSPILLET MELLEM ÆSTETIK OG FORM. EN UTRÆTTELIG SØGEN EFTER AT FREMBRINGE SMUKKE OG NÆRVÆRENDE VÆRKER TIL GLÆDE OG FORUNDRING.

HELENE STIGEL

LISELUND

LISELUND

Lørdag: 17.00-17.30

Mulighed for at deltage i fælles aftenandagt i kirkesalen på Liselund.
Aftenandagt ved provst Ulla Thorbjørn Hansen og organist Viola Chiekezi. Alle er velkomne.

Liselund Konference- og Mødecenter, Slotsalleen 44, 4200 Slagelse

 

Liselund

FIND VEJ

SPONSORER